Která vozidla jsou od silniční daně osvobozena?

Nově od 1. ledna 2023 není potřeba platit silniční daň za užívání osobních automobilů, autobusů a nákladních aut (do 12 tun) za účelem podnikání. Jedná se o velkou změnu, která se poprvé promítne do daňového přiznání silniční daně podávaného k 31. lednu 2023.
Zdanitelné zůstává užívání vozidel typů nákladní auta N s druhem karoserie BA nebo BB, tahače návěsů a silniční tahače a přívěsy.