Která vozidla jsou od silniční daně osvobozena?

Zákon jasně stanovuje, že předmětem daně jsou motorová vozidla i přípojná vozidla registrována a provozována v České republice a vozidla s hmotností nad 3,5 tuny určená k přepravě nákladu.
Osvobozena jsou tato vozidla:

  • Vozidla do 12 tun, pokud jezdí na alternativní pohonné hmoty (elektřina, hybrid, LPG, CNG)
  • Zametací vozidla a zametače silnic
  • Hasičská vozidla a vozidla civilní obrany, bezpečnostních složek a zdravotních služeb
  • Vozidla s méně než 4 koly a s kategorií L
  • Vozidla linkové a vnitrostátní dopravy