Jak na výpočet DPH?

DPH spočítáte od října 2019 novým způsobem. V novém znění zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, platného od 1. 4. 2019, je stanoveno, že výpočet DPH shora se bude počítat matematicky. Do teď se v případě, že jste znali celou částku včetně DPH, a tedy jste počítali DPH shora, počítala částka daně pomocí koeficientu DPH 21 % (fixní koeficient pro výpočet DPH je 0,1736).
Nově je tak podle zákona o dani z přidané hodnoty výpočet DPH přesnější (v původním výpočtu docházelo k odchylkám). Výpočet koeficientu DPH se už nebude používat.
Jak vypočítat základ DPH? Pro přesný výpočet využijte kalkulačku DPH.