Jak vypočítat zálohy daně z příjmu OSVČ a právnických osob?

Sazba daně z příjmu pro OSVČ a právnické osoby je stanovena na 19 % ze základu daně. Ten se v tomto případě vyjadřuje veškerými příjmy, které přesahují výdaje na jejich dosažení. Stane-li se, že v účetnictví uvidíte, že výdaje přesáhly příjmy, jedná se o ztrátu. O tu se pak základ daně sníží v příštích zdaňovacích obdobích.
Pro přesný výpočet využijte kalkulačku pro výpočet daně z příjmu OSVČ.