Co je daň z příjmu právnických osob?

Daň z příjmu je přímá daň, kterou upravuje zákon o daních. Daň z příjmu právnických osob je vyšší, než je tomu u fyzických osob. Dani z příjmu podléhají nejen fyzické osoby, ale i ty právnické a samostatně výdělečně činné. Poplatníky této daně jsou subjekty, které vznikly právním aktem, tedy všichni podnikatelé. Ti se hned po zapsání musí k dani z příjmů registrovat.