Co je přímá daň?

Přímá daň patří spolu s nepřímou daní mezi dva základní druhy daní. Plátcem přímé daně je konkrétní osoba, jinak řečeno daňový subjekt. Můžeme proto přesně definovat, kdo je povinen daň uhradit. Výše přímé daně bývá stanovena z majetku subjektu, který je povinen daň uhradit, anebo z výše jeho příjmu. Například každý živnostník je povinen vždy jednou za rok, když podává daňové přiznání, zaplatit státu daň z příjmu. U zaměstnaných osob za ně většinou činí jejich zaměstnavatel, který daň odvádí přímo z jejich výplaty.

Rozdělení přímých daní

Přímé daně lze rozdělit do dvou skupin. Tou první jsou daně z příjmů (nebo také daně důchodové), kam se řadí daně z příjmů fyzických i právnických osob. Druhou pak daně majetkové, mezi něž se řadí daň z nemovitostí (pozemky, stavby, bytové i nebytové jednotky), daň silniční a tzv. daně převodové (např. dříve existující daň dědická, darovací a daň z převodu nemovitostí).

 

Daň z příjmů fyzických osob se vztahuje na všechny fyzické osoby, které mají nějaký příjem. Tito poplatníci mají daňovou povinnost, jenž se vztahuje na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky a rovněž na příjmy, které plynou ze zahraničí. Za zaměstnance většinou provádí roční zúčtování této daně zaměstnavatel, nemusí tak podávat daňové přiznání sami.

Poplatníkem daně z příjmu právnických osob jsou naopak osoby právnické, tedy subjekty založené právním aktem. Tato daň se stanovuje z příjmů plynoucích z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem právnické osoby, její sazba v ČR činí 19 %.

Daň z nemovitých věcí pak platí ti z nás, kteří vlastní jakoukoli nemovitou věc. Výpočet daně z nemovitých věcí se skládá ze dvou kroků – za prvé je nutné vypočítat daň za pozemky, následně daň za stavby. Finální daň určují metry čtvereční vlastněné nemovitosti a příslušné koeficienty, které byly státem pro daný typ nemovitosti určeny. Něco jiného pak znamená daň z nabytí nemovitých věcí, která se odváděla z kupní ceny nemovitosti. Od prosince 2019 je ale tato daň zrušena.

K přímým daním patří také silniční daň. Jejím předmětem jsou zpravidla motorová vozidla, která jsou používána k podnikání. Sazba daně se liší u osobních a nákladních automobilů. Pro osobní automobily se daň odvíjí od objemu motoru, u nákladních automobilů pak od hmotnosti celého vozidla a počtu náprav.

Stále máte otázky?

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Napište nám.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5