Co je čistá současná hodnota?

Čistá současná hodnota (zkráceně ČSH nebo angl. Net Present Value, NPV) je metoda, která se používá při hodnocení výnosnosti investic.

Tento ukazatel počítá jen s budoucími finančními toky (cash flow) a informuje, kolik finančních prostředků daná investice (projekt) ve zvolené době životnosti přinese. Jakákoli záporná hodnota NPV znamená, že je zamýšlený projekt ztrátový. NPV se nehodí k hodnocení dlouhodobějších strategických projektů (investic).

Vzorec pro výpočet NPV
Čistou současnou hodnotu lze vypočítat podle následujícího vzorce:

NPV = CFn / (1 + r)n

přičemž:
CF = finanční tok za každý rok (cash flow),
n = zamýšlená doba životnosti projektu (investice),
r = úroková míra (diskont).

Přiklad výpočtu NPV
Podnikatel chce zakoupit stroj v hodnotě 100 tis. Kč. Roční výdaje na údržbu a provoz budou celkem 8 000 Kč. Kvalifikovaným odhadem si podnikatel zjistí, že roční výnosnost stroje by měla činit 17 000 Kč. Roční cash flow bude tedy v zisku 9 000 Kč (17 000 – 8 000).

Dobu, po kterou bude podnikatel stroj využívat, si stanovil na 4 roky. Poté stroj prodá za odhadovanou cenu 35 000 Kč.

Teď musí podnikatel určit diskontní sazbu, podle které bude hodnota peněz v čase „přirozeně“ klesat. To může udělat např. součtem výše úroku na běžném spořicím účtu (např. 1,6 %), míry úvěrového rizika u své banky (např. 3,2 %) a průměrné výše inflace za poslední roky (např. 2,2 %). Stanovená úroková míra do vzorce tedy činí 7 % (0,07).

Celý výpočet (pro lepší přehlednost byly odstraněny řády tisíců):

-100 + (9 / (1 + 0,07)1) + (9 / (1 + 0,07)2) + (9 / (1 + 0,07)3) + (44 / (1 + 0,07)4) = -42,73

Podnikateli vyšlo záporné NPV. Tato investice se s velkou pravděpodobností nevyplatí a v zamýšleném časovém horizontu bude ztrátová.

 

Stále máte otázky?

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Napište nám.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5