Co je diskontní sazba?

Diskontní sazbu určuje Česká národní banka, která tímto způsobem úročí volné finanční prostředky, které si u ní uložily ostatní banky. Patří tedy k nástrojům měnové politiky České národní banky.

Skrze zvyšování nebo snižování diskontní sazby ovlivňuje Česká národní banka základní výši úrokových sazeb. Od ní se pak odvozuje cena úvěru pro spotřebitele. Česká národní banka disponuje dvěma základními nástroji, které se týkají diskontní sazby. Jejím snížením dochází ke zvýšení množství peněz v oběhu. V praxi totiž pak zlevňují všechny typy úvěrů a podporuje se tak ekonomika. Snížení volných peněžních prostředků v oběhu, dosahuje Česká národní banka v rámci své monetární politiky zvýšením diskontní sazby. Na zvýšení diskontní sazby totiž reagují banky zvýšením svých úrokových sazeb, zdražují tedy všechny úvěry.

Kontaktujte nás