Co je úroková sazba?

Úroková sazba udává, o kolik procent se navýší vypůjčená částka za určitý čas.

Existuje několik různých typů úrokových sazeb, přestože se nejčastěji používá pevná, tedy fixní úroková sazba. To znamená, že se výše úroku po stanovenou dobu nemůže změnit. Méně často se vyskytuje pohyblivá sazba nebo sazba se stanovenou odchylkou od výchozí úrokové sazby.

Úroková sazba sama o sobě zahrnuje pouze cenu úvěru samotného. Neodráží další výdaje spojené s pořízením úvěru, jako jsou poplatky za vedení úvěrového účtu, za vyřízení úvěru a podobně. Pro klienta je tedy zásadní zjistit si výši RPSN (roční procentní sazby nákladů). Tato částka zahrnuje všechny finanční prostředky, které klient zaplatí finančnímu ústavu nad rámec vypůjčené částky peněz.

Výši úrokové sazby ovlivňuje mnoho faktorů. Základ sazby vychází z úrokových sazeb České národní banky, ovšem může ji zvýšit předpokládaná doba inflace i zhodnocení rizikovosti klienta, který o úvěr žádá.

Kontaktujte nás