Daně

Novinky v daních pro rok 2021

Rok 2021 s sebou přináší několik zásadních změn v oblasti zdaňování příjmů. Jaké nové možnosti se daňovým poplatníkům otevřely?

Paušální daň

Velkou novinku mohou využít všechny OSVČ, které mají prokazatelné příjmy pod hranicí 1 milionu korun. Do 10. 1. 2021 totiž existuje nově možnost zažádat o uplatnění paušální daně. Příslušný Finanční úřad pak dále informuje ČSSZ a příslušnou zdravotní pojišťovnu. Ty OSVČ, které se pro paušální daň rozhodnou, budou totiž do budoucna mít jedinou povinnost – zaplatit tuto daň vždy do 20. dne daného měsíce. Paušální daň se skládá ze tří základních složek: zálohy na důchodovém pojištění ve výši 2 976 Kč, zálohy na zdravotním pojištění ve výši 2 393 Kč a daně z příjmu v symbolické výši 100 Kč. Poplatníci v režimu paušální daně tak především budou významně ušetřeni administrativní zátěže s jednotlivými platbami záloh, podáváním daňového přiznání a přehledů na sociální a zdravotní pojištění. Zároveň budou osvobozeni od případných daňových kontrol.

Kromě hranice prokazatelných příjmů však musí OSVČ splňovat ještě několik dalších podmínek. Kupříkladu není možné využít paušální daně, pokud má poplatní příjmy ze závislé činnosti nebo další zdanitelné příjmy kromě podnikání vyšší než 15 000 Kč. Dále taková OSVČ nesmí být registrovaným plátcem DPH a nesmí být v insolvenčním řízení.

Paušální daň ovšem nemusí být výhodná pro všechny typy podnikatelů. Je na každém poplatníkovi, aby posoudil, zda se mu více vyplatí tento paušální poplatek zaplatit, nebo vyplnit daňové přiznání a uplatnit všechny dostupné daňové odpočty a slevy, jako je sleva na poplatníka, daňové zvýhodnění na děti, odpočty za zaplacené důchodové připojištění nebo třeba odečty za úroky hypotéky.

Konec superhrubé mzdy

Na sklonku roku 2020 bylo schváleno zrušení superhrubé mzdy. Místo ní bude daň z příjmů uplatňována pouze z hrubé mzdy, která již nebude pro účely výpočtu daně z příjmů navyšována o sociální a zdravotní pojištění odváděné zaměstnavatele. Sazba daně z příjmů fyzických osob zůstává ve výši 15 %. To se netýká těch, jejichž daňový základ přesahuje 48násobek průměrné mzdy. Na vše, co tuto hranici přesáhne, platí povinnost zdanit příjem sazbou 23 %. Tato druhá sazba nově nahrazuje původní solidární zvýšení daně, které bylo doposud uplatňováno právě na příjmy přesahující 48násobek průměrné mzdy. Současně dochází ke zvýšení základní roční slevy na poplatníka z 24 840 Kč na 27 840 Kč v roce 2021 a na 30 840 Kč v roce 2022 a dál.

Změny termínů podání daňového přiznání

Pro běžné poplatníky se termín podání daňového přiznání nijak nezměnil. Stále platí tradiční lhůta do 1. 4. následujícího roku. Od roku 2021 se ovšem otvírá možnost podat daňové přiznání o celý měsíc později pro všechny, kteří podávají daňové přiznání elektronicky. Pro odevzdání daňového přiznání pomocí datové schránky nebo s elektronickým podpisem tedy platí termín 3. 5. 2021.

Nově byla naopak zrušena plošná povinnost podávat daňové přiznání elektronicky pro uživatele datových schránek. Jinými slovy OSVČ se zřízenou datovou schránkou se může nyní rozhodnout, zda podá daňové přiznání elektronicky, nebo klasickou písemnou formou.

Další zajímavé články k tématu daní si můžete přečíst v naší speciální sekci.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Aktuální produktové podmínky i sazebníky najdete vždy na příslušných stránkách webu. Informace k daním doporučujeme vždy ověřit na stránkách příslušných orgánů státní správy (daňový portál apod.).

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5