DPP – Dohoda o provedení práce 2024

Práce na dohodu je oblíbená zejména u studentů, kteří si tak mohou vyzkoušet pracovní proces už při škole. Co potřebujete znát o dohodě o provedení práce, je lepší DPP nebo DPČ a jak vypočítat DPP?

DPP a DPČ – rozdíly

Dohoda o provedení práce a dohoda o provedení činnosti nejsou to samé. I když to tak mnozí vnímají, existuje několik zásadních rozdílů. Ty se týkají zejména výpočtu mzdy, odvodů, pracovní doby i zdanění.

Dohoda o provedení práce

DPP neboli dohoda o provedení práce je jedním ze způsobů práce mimo pracovní poměr. DPP má své limity, při jejichž překročení pro Vás budou vyplývat určité povinnosti, například placení odvodů nebo daně z příjmu.

Rozsah práce DPP

Pokud budete pracovat na DPP, myslete na to, že rozsah práce nesmí překročit 300 hodin ročně. Navíc se do rozsahu práce bude počítat i práce na další DPP pro stejného zaměstnavatele. To znamená, že pokud máte u jednoho zaměstnavatele uzavřených více dohod, součet jejich pracovního rozsahu nesmí překročit 300 hodin za kalendářní rok.

Novinky v odvodech na smlouvách DPP 2024

Výhodou a důvodem, proč byla smlouva DPP tak oblíbená, je zejména platba odvodů. Ty se z DPP do roku 2023 neodváděly, pokud Váš příjem nepřekročil 10 000 Kč. Přičemž platilo, že smlouvy DPP u různých zaměstnavatelů se sčítaly.

Změny v odvodech u zaměstnanců na DPP nastanou od 1. 7. 2024. Budou se nově sledovat dva limity, při jejichž překročení bude zaměstnavatel povinen odvést pojistné ve výši 6,5 % mzdy. V téže chvíli dojde i ke strhnutí pojistného, které činí 0,6 % mzdy, jedná se o novou platbu za nemocenské pojištění. Celkově tedy dojde ke srážce 7,1 % na pojistné platbě.

  • limit je stanoven na 25 % průměrné mzdy (aktuálně pro rok 2024 tedy 10 500 Kč), a to v případě práce na jedné smlouvě DPP
  • limit činí 40 % průměrné mzdy (tedy 17 500 Kč) a platí pro zaměstnance, kteří pracují na více smluv DPP souběžně

Výpočet čisté mzdy DPP

Ani práce na DPP není zadarmo. Mzda se většinou stanovuje jako hodinová mzda za vykonanou práci. To, kolik přesně od zaměstnavatele dostanete, Vám poví i naše kalkulačka DPP. Dozvíte se tak nejen kolik zaplatíte na případných odvodech, ale i na daních.

Daně z dohody o provedení práce platíte vždy. Pokud nepodepíšete prohlášení poplatníka daně z příjmu, bude Vám do limitu 10 000 Kč sražena daň srážková, která činí 15 %. Odečte ji Váš zaměstnavatel a příjem už pak dále nemusíte (ale můžete) vykazovat v daňovém přiznání.

Při překročení limitu 10 000 Kč se Vám bude strhávat tzv. zálohová na daň z příjmu. V případě podepsaného prohlášení poplatníka daně se bez ohledu na limit použije vždy zálohová daň a uplatní se daňová sleva na poplatníka, která je pro rok 2024 2 320 Kč měsíčně, která je 335 Kč, popřípadě sleva na invaliditu, která činí 210 nebo 420 Kč, dle stupně přiznané invalidity. Díky slevám na dani může být konečná zálohová daň nulová.

Studenti u dohody o provedení práce pak při podepsání prohlášení k dani dokládají i potvrzení o studiu. Využijte kalkulačku k dohodě o provedení práce a zjistěte, jaký bude Váš příjem.

Dohoda o provedení práce 2024

Dohoda o provedení práce musí splňovat jistá kritéria, jako je například písemná forma, která obsahuje dobu trvání smlouvy a popis pracovní činnosti. Dále je nutné uvést výši smluvené odměny. Ta nesmí být nižší, než je státem stanovená minimální mzda. Pro rok 2024 tedy 18 900 Kč za měsíc, respektive 118,13 Kč hrubé mzdy za hodinu práce.

Důležité je také pamatovat na to, že z každé pracovní činnosti je nutné odvádět zdravotní pojištění. To platí pro všechny, kteří mají DPP jako jedinou výdělečnou činnost. Pro rok 2024 činí 4,5 % zdravotního pojištění a 6,5 % sociálního pojištění z hrubé mzdy, která překročila 10 500 Kč u jednoho zaměstnavatele nebo 17 500 v Kč v součtu všech smluv DPP u více zaměstnavatelů. Tolik je nezbytné ze mzdy uhradit, pokud nejste zaměstnáni na hlavní pracovní poměr nebo pokud za Vás nehradí zdravotní pojištění stát. To se týká např. dětí, lidí pobírajících mateřský nebo rodičovský příspěvek, důchodců atp.

Kalkulačku výpočtu mzdy, odvodů a mzdových nákladů DPP a DPČ 2024 poskytuje peníze.cz

Dovolená při práci na DPP

Od 1. ledna 2024 mají i zaměstnanci pracující tzv. na dohodu nově právo na čerpání dovolené, a to prakticky za stejných podmínek, jaké mají zaměstnanci na hlavní pracovní poměr.

Aby pracovník na DPP získal nárok na čerpání dovolené, musí splnit současně dvě podmínky:

  • odpracovat minimálně 80 hodin
  • doba trvání smlouvy v kalendářním roce nepřetržitě alespoň 4 týdny (tedy minimálně 28 dní)

Nevybranou dovolenou musí zaměstnavatel při ukončení dohody proplatit.

Zajímá Vás, jak se dovolená při úvazku na DPP bude počítat? Vzorec je poměrně jednoduchý: počet celých odpracovaných fiktivních týdenních pracovních dob se podělí počtem týdnů v roce (52 týdnů) a pak se vynásobí fiktivně stanovenou pevnou pracovní dobou (určeno u smluv typu DPP jako 20 hodin týdně). Výsledek se pak musí zaokrouhlit na celé hodiny, vždy směrem nahoru. Při odpracování maximálního počtu hodin na DPP, 300 hodin, činí podle tohoto vzorce nárok na dovolenou 24 hodin.

Formulář dohody o provedení práce – vzor

Každá dohoda musí být uzavřená písemně a musí v ní být uvedený pracovní úkol, rozsah práce, odměna a doba, na kterou se dohoda uzavírá.

Dohoda o pracovní činnosti

DPČ se od DPP liší zejména limitem pro odvody. Uplatňují se zde stejná pravidla při více dohodách u jednoho zaměstnavatele. Rozdíl je však v tom, že stanovený rozsah práce nesmí být v průměru vyšší než polovina stanovené týdenní pracovní doby, klasicky 40 hodin. Odpracovat tak můžete maximálně 20 hodin za týden.

Výpočet čisté mzdy DPČ

Kalkulačka DPČ Vám také spočítá výši odvodů na pojištění. Povinnost platit odvody na zdravotní a sociální pojistné z DPČ máte ve chvíli, kdy Váš příjem dosáhne 4 000 Kč (v roce 2022 platilo 3 500 Kč). V případě odvodů na sociální pojištění je nutné ještě zkoumat, zda se jedná o zaměstnání malého rozsahu, je-li smlouva sjednána tak, že se nejedná o zaměstnání malého rozsahu, platí se sociální pojištění i z příjmu nižšího než 3 000 Kč. V případě podepsaného prohlášení poplatníka daně bude vždy použita zálohová daň.

Výpočet čisté mzdy DPČ v roce 2024

Nově je nutné platit odvody pro mzdu z DPČ až od měsíčního příjmu na DPČ ve výši 4 000 Kč a vyšší. Tato hranice funguje tak, že při měsíční mzdě do 3 999 Kč včetně není nutné učinit prohlášení k dani. Z částky 4 000 Kč budou odvody vyřešeny srážkovou daní. Zálohy na dani se pak platí od měsíčního příjmu u DPČ od 4 000 Kč a více. Na výpočtu zdanění mzdy z DPČ ušetří pak zaměstnanec ušetří cca 177 Kč.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Pro řešení konkrétní životní situace se prosím obraťte na svého daňového poradce nebo v případě dotazu kontaktujte Finanční úřad.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5