Co je návratnost investice?

Pojem návratnost investice vyjadřuje čistý zisk nebo čistou ztrátu vůči počáteční investici a obvykle se udává v procentech.

Doba návratnosti
Úspěch investování spočívá především ve správném výpočtu návratnosti investice. Časový horizont návratnosti se může pohybovat v měsících, letech, ale také v týdnech nebo dokonce i dnech. Záleží na druhu investice. Kromě návratnosti je důležitá také její výnosnost.

Vzorec výpočtu návratnosti
Základní vzorec, podle kterého se vypočítává návratnost investice (NI), je:

NI = ((čistý zisk – počáteční investice) : počáteční investice) × 100

Příklad z praxe: Nakoupili jsme akcie společnosti XY za 50 000 korun. Při zachování aktuálního trendu bychom je mohli za 2 roky prodat za 72 000 Kč. Návratnost činí 44 %.

((72000 – 50 000) : 50 000) × 100 = 44

Pozn. Návratnost samozřejmě může vyjít i v záporné hodnotě. Pokud bychom prodali objem akcií z výše uvedeného příkladu za 42 000 Kč, činila by „návratnost“ investice -16 %.

Kontaktujte nás