Co je návratnost investice?

Výpočet návratnosti investice a její výnosnosti je základním předpokladem pro úspěch při investování.

Investor by měl kromě těchto výpočtů umět i správně odhadnout riziko. Úspěch investování spočívá především ve správném výpočtu návratnosti investice. Ta může být v měsících, letech, ale také v týdnech nebo dokonce i dnech. Záleží na druhu investice. Kromě návratnosti je důležitá také výnosnost investice.

Návratnost investice se překládá z anglického Return on Investment, známější pod zkratka ROI. Termín návratnost investice vyjadřuje čistý zisk nebo čistou ztrátu vůči počáteční investici a obvykle se udává v procentech. Návratnost investice závisí na riziku a investičním horizontu.

Základní výpočet, kterým se vypočítává návratnost každé investice:

Návratnost investice = ((čistý zisk – počáteční investice) / počáteční investice) * 100 [%]

Praktický příklad: nakoupili jsme akcie společnosti RK za 100 000 Kč a chceme vědět, jaká bude návratnost investice, pokud při jejich následném prodeji dostaneme 125 000 Kč.

Návratnost investice = ((125 000 – 100 000) / 100 000) * 100 = 25

Návratnost respektive výnos této investice je 25 %.

Kontaktujte nás