Co je ROE?

Za anglickou zkratkou ROE (Return on Equity) najdeme ukrytý pojem „rentabilita vlastního kapitálu“. Zjednodušeně se dá říci, že ROE vyjadřuje, kolik vynesla každá vložená koruna z vlastního kapitálu.

Ukazatel je důležitý především pro majitele společnosti, držitele akcií i další investory; zajímat může i konkurenci. Indikátor ROE by měl naznačovat, jak efektivně daná společnost hospodaří s vloženými prostředky.

Výpočet ROE a jeho nedostatky
Rentabilita vlastního kapitálu se vypočítává podle následujícího vzorce:
 

 

ROE = výsledek hospodaření : vlastní kapitál
 

Na základě skutečností, podle kterých se ROE vypočítává, vykazuje tento indikátor několik nedokonalostí. Jedná se například o:

  • není zahrnuta rizikovost návratnosti kapitálu,
  • nepočítá se podle tržní hodnoty kapitálu, ale podle hodnoty účetní,
  • obvykle se nebere v potaz inflace ani náklady na kapitál,
  • nejsou zohledňovány úvěry firmy (popř. závazky), takže za poměrně dobrou hodnotou ROE se může skrývat i značně zadlužená společnost.

Stále máte otázky?

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Napište nám.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5