Investiční a provozní úvěry se zárukou EIF

Úvěry pro financování investičních nebo provozních potřeb se zárukou Evropského investičního fondu

Podpořte rozvoj své firmy úvěrem s bezplatnou zárukou Evropského investičního fondu (EIF)

Díky podpoře EIF získáte lepší podmínky pro financování

Úvěr „EU Investice“

Investiční úvěr na financování nákupu strojů, technologií, nemovitostí a nehmotných aktiv

 • Živnostníci, malé a střední firmy
 • Doba splatnosti až 10 let
 • Výše úvěru až 15 mil. Kč
 • Financování v CZK nebo EUR
 • Refinancování vlastních zdrojů až 12 měsíců zpětně
 • Záruka EIF poskytována zdarma

Úvěr „EU Provoz“

Provozní úvěr na financování zásob, pohledávek a ostatních provozních potřeb

 • Živnostníci, malé a střední firmy
 • Doba splatnosti až 10 let (revolving 5 let)
 • Výše úvěru až 15 mil. Kč
 • Financování v CZK nebo EUR
 • Možnost revolvingového i splátkového úvěru
 • Záruka EIF poskytována zdarma

 

 

Toto financování je umožněno díky záruce poskytnuté z programu COSME a Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) vytvořeného v rámci investičního plánu pro Evropu. Účelem EFSI je pomáhat v podpoře financování a implementaci výrobních investic v Evropské unii a zajistit lepší přístup k financování.

 

Komu úvěr se zárukou pomohl

Na co se často ptáte