Je možné pro úvěr EU investice využít i záruku Českomoravské záruční a rozvojové banky?

Záruku ČMZRB není bohužel možné kombinovat se zárukou EIF.