Je možné pro úvěry se zárukou EIF využít i záruku Českomoravské záruční a rozvojové banky?

Záruku ČMZRB není bohužel možné kombinovat se zárukou EIF.