Kdo může o úvěry žádat?

Úvěry se zárukou EIF mohou získat živnostníci s trvalým pobytem v ČR nebo firmy se sídlem v ČR spadající do kategorie mikro, malých a středních podniků v souladu s doporučením Evropské komise 2003/361/ES o definici mikropodniků, malých a středních podniků.