Co je k žádosti o úvěr EU Investice potřeba?

K žádosti budete potřebovat účetní výkazy za poslední dvě daňová období a potvrzení o bezdlužnosti.