Pojištění podnikání

Nahlaste pojistnou událost online

Pojištění poskytujeme ve spolupráci s Direct pojišťovnou, a.s.

Další možnosti nahlášení pojistné události

K nahlášení škody budete potřebovat

  • Číslo Vaší pojistné smlouvy a Vaše identifikační údaje

  • Datum, místo a čas vzniku škody

  • Popis příčiny vzniku škody

  • Identifikace poškození majetku a dokumentaci (foto, video) vzniklého poškození

  • Číslo bankovního účtu pro výplatu pojistného plnění

Přehled vybraných výluk z pojištění

  • Škody, které vznikly před platností pojistné smlouvy

  • Poruchy strojů a elektroniky u věcí starších 10 let

  • Profesní odpovědnost za škody způsobené zaměstnanci

  • Škody, které jste úmyslně způsobili sami sobě

  • Kompletní seznam výluk naleznete v Dokumentech ke stažení

Na co se často ptáte