Jak je určen počátek a konec pojištění odpovědnosti?

Pojištění je platné od data platnosti pojistné smlouvy, pokud je v odpovídající lhůtě připsána částka pojistného na účet poskytovatele pojištění, kterým je Direct pojišťovna, a.s. Pojištění se sjednává na dobu neurčitou. V případě doby neurčité není konec pojištění pevně stanoven. Způsob ukončení smlouvy je uvedený v pojistné smlouvě a Všeobecných pojistných podmínkách, které najdete v dokumentech ke stažení pro pojištění odpovědnosti.