K čemu slouží pojištění odpovědnosti?

Pojištění odpovědnosti kryje náklady za škody, které způsobíte někomu jinému při běžných činnostech, které každodenně vykonáváte – újmu na zdraví nebo škodu na majetku. V takovém případě budete muset poškozeného adekvátně odškodnit. V těch nejhorších případech se může jednat o částky v řádech miliónů korun.