K čemu slouží pojištění odpovědnosti?

Pojištění odpovědnosti kryje náklady za škody, které způsobíte někomu jinému Vaším podnikáním (např. pokud někdo uklouzne ve Vaší prodejně, nebo když poničíte věc, kterou máte opravovat).

Pojištění odpovědnosti Vám kryje záda i v případě, kdy spadne sníh z Vaší střechy na sousedovo auto, když se požár z Vaší budovy rozšíří do sousedství. Pokud vlastníte hotel či restauraci, dokáže Vás Direct pojišťovna, a.s. pojistit i v případě, že někomu způsobíte škodu zkaženými potravinami. Pojištění odpovědnosti kryje náklady na celém území Evropy.