Pojištění odpovědnosti

Nahlášení pojistné události

Pojištění poskytujeme ve spolupráci s Generali Českou pojišťovnou, a.s.
Online

Nahlaste pojistnou událost online

Za pár minut máte hotovo i bez návštěvy pobočky a pomocí bankovní identity navíc vše půjde opravdu rychle.

Nahlaste po telefonu

Volejte Klientskou linku Generali České pojišťovny Po–Pá 8:00–19:00, So–Ne 9:00–17:00, při akutních událostech v ČR i v zahraničí nonstop.

Co je třeba k nahlášení pojistné události z pojištění odpovědnosti

Číslo smlouvy, ze které škodu hlásíte.
Informace kde, kdy a co se stalo.
Údaje o poškozené osobě, jestliže oznamujete škodu jako pojištěný.
Údaje o pojištěné osobě, jestliže oznamujete škodu jako poškozený.
Identifikační údaje všech, kteří viděli, co se stalo.

Na co se často ptáte

Vše, co potřebujete vědět o nahlášení pojistné události.
Pojištění vzniká dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako den počátku pojištění. Pojištění může skončit zejména výpovědí, dohodou, odstoupením od pojistné smlouvy, marným uplynutím lhůty stanovené pojišťovnou v upomínce o zaplacení dlužného pojistného nebo jeho části nebo zánikem pojistného zájmu. Pojištění sjednané na dobu určitou skončí rovněž uplynutím pojistné doby.
Pokud máte pojištění odpovědnosti doporučujeme Vám tento postup:
• V případě, že se někdo zranil, zajistěte neprodleně lékařskou pomoc
• Řekněte poškozenému, že máte pojištění odpovědnosti, a požádejte ho, aby ponechal škodu v původním stavu, abychom mohli vše řádně prošetřit a zdokumentovat
• Je-li to možné, rozsah škod nám můžete zdokumentovat (foto, video, kontakt na svědky)
• Zjistěte nám identifikační údaje a kontakty na poškozené osoby
• Způsobené škody předem nehraďte a ani neuznávejte poškozeným nárok na náhradu škody bez našeho souhlasu
• Pojistnou událost nám neprodleně oznamte a spolupracujte s námi při jejím šetření
K nahlášení škody z pojištění odpovědnosti potřebujeme:
• Číslo Vaší pojistné smlouvy
• Vaše identifikační údaje
• Datum, místo a čas vzniku škody
• Popis příčiny vzniku škody
• Zjistěte nám identifikační údaje a kontakty na poškozené osoby
• Číslo bankovního účtu pro výplatu pojistného plnění
• Dokumentace (foto, video) vzniklého poškození

Pojistnou událost můžete nahlásit online nebo nonstop telefonicky Asistenční službě na čísle 241 114 114.
Pojištění odpovědnosti kryje náklady za škody, které způsobíte někomu jinému při běžných činnostech, které každodenně vykonáváte – újmu na zdraví nebo škodu na majetku. V takovém případě budete muset poškozeného adekvátně odškodnit. V těch nejhorších případech se může jednat o částky v řádech miliónů korun.

Stále máte otázky?

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Napište nám.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5