Pojištění odpovědnosti

Nahlaste pojistnou událost online

Pojištění poskytujeme ve spolupráci s Direct pojišťovnou, a.s.

Další možnosti nahlášení pojistné události

Co potřebujete k nahlášení pojistné události
z pojištění odpovědnosti:

  • Číslo smlouvy, ze které škodu hlásíte

  • Informace kde, kdy a co se stalo

  • Údaje o poškozené osobě, jestliže oznamujete škodu jako pojištěný

  • Údaje o pojištěné osobě, jestliže oznamujete škodu jako poškozený

  • Identifikační údaje všech, kteří viděli, co se stalo

  • Škodu můžete nahlásit i online

Na co se často ptáte