Pojištění majetku

Nahlaste pojistnou událost online

Pojištění poskytujeme ve spolupráci s Generali Českou pojišťovnou, a.s.

Další možnosti nahlášení pojistné události

Jak postupovat v případě pojistné události

 • Pokud škodu způsobí požár nebo dojde ke krádeži či vandalismu, zavolejte vždy hasiče nebo policii

 • Poškozený majetek zabezpečte proti dalším škodám

 • Zdokumentujte vzniklé škody

 • Vzniklou škodu nám co nejdříve oznamte na 241 114 114 nebo využijte hlášení škody online

 • Máte-li pojištění odpovědnosti, zjistěte identifikační údaje a kontakty na poškozené osoby

Co potřebujete k nahlášení škody na pojištěném majetku

 • Číslo pojistné smlouvy

 • Identifikační údaje pojistníka a pojištěného včetně kontaktů

 • Datum, čas a místo vzniku škodní události

 • Popis škody včetně příčiny škodní události a informací o jejím rozsahu

 • Odhad předpokládané výše škody a číslo účtu, kam má pojišťovna zaslat plnění

Přehled vybraných výluk z pojištění

 • Škody vzniklé úmyslným jednáním nebo hrubou nedbalostí pojištěného, spolupojištěného nebo třetí osoby z jejich podnětu

 • Škody vzniklé opotřebováním nebo únavou materiálu

 • Škody jako následek vady, kterou měl předmět pojištění již v době sjednání, a které Vám nebo pojistníkovi byly nebo mohly být známy

 • Kompletní seznam výluk naleznete v Dokumentech ke stažení

Na co se často ptáte