Pojištění majetku

Nahlaste pojistnou událost online

Pojištění poskytujeme ve spolupráci s Direct pojišťovnou, a.s.

Další možnosti nahlášení pojistné události

Jak postupovat v případě pojistné události

 • Pokud škodu způsobí požár nebo dojde ke krádeži či vandalismu, zavolejte vždy hasiče nebo policii

 • Poškozený majetek zabezpečte proti dalším škodám

 • Zdokumentujte vzniklé škody

 • Vzniklou škodu nám co nejdříve oznamte na 221 221 221 nebo využijte hlášení škody online

 • Máte-li pojištění odpovědnosti, zjistěte identifikační údaje a kontakty na poškozené osoby

Co potřebujete k nahlášení škody na pojištěném majetku

 • Číslo pojistné smlouvy

 • Fotodokumentaci vzniklé škody, máte-li ji k dispozici

 • Datum, místo a čas vzniku škody

 • Identifikace poškození majetku – co je poškozené

 • Číslo bankovního účtu pro výplatu pojistného plnění

Přehled vybraných výluk z pojištění

 • Nepřímé újmy všeho druhu (například ušlý zisk, pokuty, manka apod.)

 • Vedlejší výlohy (expresní příplatky jakéhokoliv druhu, náklady právního zastoupení apod.)

 • Škody jako následek vady, kterou měl předmět pojištění již v době sjednání pojištění a které Vám nebo pojistníkovi byly nebo mohly být známy

 • Kompletní seznam výluk naleznete v Dokumentech ke stažení

Na co se často ptáte