Oznámení o využití ochranné doby u úvěrové smlouvy

(dále jen „Smlouva“)

Přijetím Vámi vyplněného oznámení z naší strany dochází k následujícím krokům:

 • Z důvodu nepříznivé ekonomické situace vyvolané pandemií COVID-19 se sjednává využití ochranné doby. Tato ochranná doba trvá od prvního dne prvního kalendářního měsíce následujícího po dni, v němž úvěrujícímu došlo oznámení úvěrovaného, že má v úmyslu využít ochrannou dobu, do 31. 7. 2020 nebo 31. 10. 2020 podle termínu, který zvolíte níže ve formuláři.
 • U fyzických osob vč. OSVČ se do konce ochranné doby odkládá splatnost jistiny, úroků a průběžně placených plateb ze Smlouvy s výjimkou pojištění předmětu financování.
 • U právnických osob s anuitními splátkami se do konce ochranné doby odkládá celá anuitní splátka s výjimkou průběžně placených plateb ze Smlouvy a pojištění předmětu financování.
 • U právnických osob bez anuitních splátek se do konce ochranné doby odkládá splatnost jistiny. Během ochranné doby právnické osoby platí úroky, průběžně placené platby ze Smlouvy a pojištění předmětu financování.
 • Po dobu ochranné doby bude dosud nevrácená jistina úvěru i nadále úročena.
 • Zavazujete se pokračovat v řádném splácení dle Smlouvy po uplynutí ochranné doby. Berete zároveň na vědomí, že v důsledku účtování úroků během ochranné doby může dojít ke zvýšení počtu splátek, prodloužení splácení a případně i zvýšení poslední splátky.
 • O délku ochranné doby se prodlužuje období, pro které byla sjednána pevná zápůjční úroková sazba a doba trvání zajištění dle Smlouvy.
 • Berete na vědomí, že byla-li na pořízení předmětu financování získána dotace, nemůže Vám být v souladu s podmínkami dotačního programu odložena povinnost hradit úroky či prodlouženo datum splatnosti úvěru bez souhlasu dotačního poskytovatele, pokud to podmínky dotačního programu vyžadují.
 • Pokud už máte z dřívějška schválený odklad splátek Smlouvy z důvodu negativního ekonomického dopadu pandemie COVID-19, odesláním tohoto oznámení pozbývá předchozí odklad splátek platnosti nejpozději k datu počátku ochranné doby dle tohoto oznámení.
 • V záležitostech, které nejsou upraveny tímto oznámením, se naše právní vztahy z tohoto oznámení řídí zákonem o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Až tento formulář odešlete:

 • Přijetí formuláře Vám potvrdíme zasláním nového splátkového kalendáře s informacemi o počátku a konci ochranné doby, o výši, počtu a četnosti plateb, jež máte provést po skončení ochranné doby, a celkové částce, kterou máte zaplatit.

Oznámení nám musí být doručeno v měsíci předcházejícím měsíci, ve kterém máte v úmyslu využít ochrannou dobu, a nejméně 10 dní před dnem první splátky, kterou chcete odložit. Odesláním zároveň souhlasíte s tím, že informace týkající se oznámení můžeme jednorázově poslat nešifrovaným způsobem na Vámi uvedenou e-mailovou adresu a telefonní číslo.

Formulář oznámení pro střední a velké firmy

Oznamovatele

Oznamovatele

Zadejte Vaše IČO

Telefonní číslo bez mezer a bez předvolby +420

Zadejte e-mail v platném formátu

Pro každou Smlouvu podejte samostatnou žádost

Vyberte jednu možnost