Žádost o odklad splátek nebo snížení měsíčních splátek

Žádáte o odklad splátek jistiny i úroků, případně o snížení měsíčních splátek, u níže uvedeného úvěru („Úvěr“).

Okamžikem akceptace této žádosti ze strany MONETA Money Bank (MMB) / MONETA Stavební Spořitelna (MSS) / Wüstenrot hypoteční banka (WHB) (dále jako „my“) dochází s ohledem na Vaši nepříznivou ekonomickou situaci vyvolanou přijetím krizových opatření a stavu nouze k následujícím změnám Úvěru:

V případě odkladu:
– Odkladu splatnosti 1 až 6 následujících splatných měsíčních splátek (pravidelné poplatky a úhrady z Úvěru včetně pojištění se neodkládají).
– Po dobu odkladu splácení je dosud nevrácená jistina Úvěru úročena.

V případě snížení měsíčních splátek:
– Trvalé nebo dočasné snížení pravidelných měsíčních splátek.
– Prodloužení doby splatnosti úvěru.

Odesláním tohoto formuláře:
– Se zavazujete splatit Úvěr pokračováním ve sjednaných splátkách.
– Berete na vědomí, že v důsledku účtování úroků po dobu odkladu splácení nebo snížením měsíčních splátek dojde ke zvýšení počtu splátek Úvěru i prodloužení jeho splácení.

Souhlasíte s tím, že informace týkající se žádosti mohou být jednorázově zaslány nešifrovaným způsobem na níže uvedenou e-mailovou adresu a telefonní číslo.

Žádost nám musí být doručena nejméně 10 dní před datem první splátky, která má být odložena. Přijetí a zpracování této žádosti potvrdíme na Vámi uvedený e-mail či SMS zprávou. V případě akceptace této žádosti z naší strany Vám budou všechny podrobnosti splácení sděleny písemně.

Žádost o odklad splátek nebo snížení měsíčních splátek

Mám zájem o
Mám zájem o Odklad lze využít jen jednou. Snížení lze využít i po odkladu splátek, ale pouze jednou null
Mám zájem o odklad splátek na Vyberte prosím počet měsíců null
Mám zájem o snížení splátek na Doplňte prosím částku výše požadovaných měsíčních splátek null
Důvod žádosti Vyberte prosím jednu z možností null
Proč došlo ke snížení Vašich příjmů? Doplňte prosím důvod. Např. Uzavření škol a s ním spojené OČR, zaměstnání v dotčeném oboru, obor podnikání, kurzarbeit null
Váš celkový měsíční příjem Celkovým měsíčním příjmem se rozumí součet částek, které Vám zaměstnavatel zasílá na Váš účet, Vašeho příjmu z podnikání a dalších příjmů z ostatních činností (DPČ, DPP, brigády, státní příspěvky, pronájem) null
Příjmy dalších osob podílejících se na chodu domácnosti Příjmy Vaší manželky/ manžela, partnerky/ partnera, případně dalšího člena domácnosti, který se podílí na jejím chodu null
Odhadněte prosím o kolik procent se snížily Vaše příjmy null
Vaše celkové měsíční výdaje nad rámec splátky půjček od společností skupiny MONETA Mezi tyto výdaje patří nájemné, služby, energie, pojištění, strava, spoření, doprava, výživné, internet, atd. null
Vaše celkové měsíční výdaje na splátky půjček mimo společností skupiny MONETA Například splátky leasingu, nebankovní půjčky, zboží na splátky, atd. null
Vyberte prosím typ úvěru null
Číslo úvěrového účtu Najdete v Internet / Smart Bance nebo smlouvě. Zadejte bez kódu banky a bez nuly na začátku null
Vyberte prosím typ druhého úvěru null
Číslo druhého úvěrového účtu Najdete v Internet / Smart Bance nebo smlouvě. Zadejte bez kódu banky a bez nuly na začátku null
Vyberte prosím typ třetího úvěru null
Číslo třetího úvěrového účtu Najdete v Internet / Smart Bance nebo smlouvě. Zadejte bez kódu banky a bez nuly na začátku null
Vyberte prosím typ čtvrtého úvěru null
Číslo čtvrtého úvěrového účtu Najdete v Internet / Smart Bance nebo smlouvě. Zadejte bez kódu banky a bez nuly na začátku null
Vyberte prosím typ páteho úvěru null
Číslo pátého úvěrového účtu Najdete v Internet / Smart Bance nebo smlouvě. Zadejte bez kódu banky a bez nuly na začátku null
Jméno a příjmení / Název firmy (žadatele) null
RČ Zadejte kompletní RČ ve formátu bez lomítka null
IČO (nepovinné) Zadejte Vaše IČO
E-mail - Pro další komunikaci Vás budeme kontaktovat na tomto e-mailu Raději si ho prosím ještě jednou zkontrolujte null
Telefon Telefonní číslo bez mezer a bez předvolby +420 null
Čestně prohlašuji, že o odklad nebo snížení splátek žádám kvůli snížení či krátkodobému výpadku svých příjmů
Čestně prohlašuji, že o odklad nebo snížení splátek žádám kvůli snížení či krátkodobému výpadku svých příjmů null
Beru na vědomí, že příslušná společnost skupiny MONETA je oprávněna si kdykoli vyžádat dokumenty odůvodňující Vaši žádost a prokazující pokles příjmů
Beru na vědomí, že příslušná společnost skupiny MONETA je oprávněna si kdykoli vyžádat dokumenty odůvodňující Vaši žádost a prokazující pokles příjmů null
Beru na vědomí, že využití odkladu nebo snížení splátek bude zapsáno do úvěrového registru a může mít vliv na poskytnutí budoucích půjček. Uvědomuji si, že odkladem zaplatím na úrocích více, než při splácení dle původního splátkového kalendáře a také že po dobu odkladu splácení je dosud nevrácená jistina Úvěru úročena
Beru na vědomí, že využití odkladu nebo snížení splátek bude zapsáno do úvěrového registru a může mít vliv na poskytnutí budoucích půjček. Uvědomuji si, že odkladem zaplatím na úrocích více, než při splácení dle původního splátkového kalendáře a také že po dobu odkladu splácení je dosud nevrácená jistina Úvěru úročena null
Beru na vědomí, že pokud využívám Internet Banku / Smart Banku, bude mi v případě schválení žádosti Dodatek odeslán k podpisu do IB/SB.
Beru na vědomí, že pokud využívám Internet Banku / Smart Banku, bude mi v případě schválení žádosti Dodatek odeslán k podpisu do IB/SB. null
Pokud chcete urychlit proces schválení Vaší žádosti, zašlete nám prosím po odeslání formuláře dokumenty prokazující zhoršení Vaší situace na e-mail restrukturalizace@moneta.cz. Děkujeme