Žádost o odklad splátek nebo snížení měsíčních splátek

Žádáte o odklad splátek jistiny i úroků, případně o snížení měsíčních splátek, u níže uvedeného úvěru („Úvěr“).

Okamžikem akceptace této žádosti ze strany MONETA Money Bank (MMB) / MONETA Stavební Spořitelna (MSS) / Wüstenrot hypoteční banka (WHB) (dále jako „my“) dochází s ohledem na Vaši nepříznivou ekonomickou situaci vyvolanou přijetím krizových opatření a stavu nouze k následujícím změnám Úvěru:

V případě odkladu:

  • Odkladu splatnosti 1 až 6 následujících splatných měsíčních splátek (pravidelné poplatky a úhrady z Úvěru včetně pojištění se neodkládají).
  • Po dobu odkladu splácení je dosud nevrácená jistina Úvěru úročena.

V případě snížení měsíčních splátek:

  • Trvalé nebo dočasné snížení pravidelných měsíčních splátek.
  • Prodloužení doby splatnosti úvěru.

Odesláním tohoto formuláře:

  • Se zavazujete splatit Úvěr pokračováním ve sjednaných splátkách.
  • Berete na vědomí, že v důsledku účtování úroků po dobu odkladu splácení nebo snížením měsíčních splátek dojde ke zvýšení počtu splátek Úvěru i prodloužení jeho splácení.
  • Souhlasíte s tím, že informace týkající se žádosti mohou být jednorázově zaslány nešifrovaným způsobem na níže uvedenou e-mailovou adresu a telefonní číslo.

Žádost nám musí být doručena nejméně 10 dní před datem první splátky, která má být odložena. Přijetí a zpracování této žádosti potvrdíme na Vámi uvedený e-mail či SMS zprávou. V případě akceptace této žádosti z naší strany Vám budou všechny podrobnosti splácení sděleny písemně.

Žádost o odklad splátek nebo snížení měsíčních splátek

Odklad lze využít jen jednou. Snížení lze využít i po odkladu splátek, ale pouze jednou

Vyberte prosím počet měsíců

Doplňte prosím částku výše požadovaných měsíčních splátek

Vyberte prosím jednu z možností

Doplňte prosím důvod. Např. Uzavření škol a s ním spojené OČR, zaměstnání v dotčeném oboru, obor podnikání, kurzarbeit

Celkovým měsíčním příjmem se rozumí součet částek, které Vám zaměstnavatel zasílá na Váš účet, Vašeho příjmu z podnikání a dalších příjmů z ostatních činností (DPČ, DPP, brigády, státní příspěvky, pronájem)

Příjmy Vaší manželky/ manžela, partnerky/ partnera, případně dalšího člena domácnosti, který se podílí na jejím chodu

Mezi tyto výdaje patří nájemné, služby, energie, pojištění, strava, spoření, doprava, výživné, internet, atd.

Například splátky leasingu, nebankovní půjčky, zboží na splátky, atd.

Najdete v Internet / Smart Bance nebo smlouvě. Zadejte bez kódu banky a bez nuly na začátku

Najdete v Internet / Smart Bance nebo smlouvě. Zadejte bez kódu banky a bez nuly na začátku

Najdete v Internet / Smart Bance nebo smlouvě. Zadejte bez kódu banky a bez nuly na začátku

Najdete v Internet / Smart Bance nebo smlouvě. Zadejte bez kódu banky a bez nuly na začátku

Najdete v Internet / Smart Bance nebo smlouvě. Zadejte bez kódu banky a bez nuly na začátku

Zadejte kompletní RČ ve formátu bez lomítka

Zadejte Vaše IČO

Raději si ho prosím ještě jednou zkontrolujte

Telefonní číslo bez mezer a bez předvolby +420

Pokud chcete urychlit proces schválení Vaší žádosti, zašlete nám prosím po odeslání formuláře dokumenty prokazující zhoršení Vaší situace na e-mail restrukturalizace@moneta.cz. Děkujeme