Žádost o odklad splátek nebo snížení měsíčních splátek

Žádáte o odklad splátek jistiny i úroků, případně o snížení měsíčních splátek, u níže uvedeného úvěru („Úvěr“).

Okamžikem akceptace této žádosti ze strany MONETA Money Bank (MMB) / MONETA Stavební Spořitelna (MSS) / Wüstenrot hypoteční banka (WHB) (dále jako „my“) dochází s ohledem na Vaši nepříznivou ekonomickou situaci vyvolanou přijetím krizových opatření a stavu nouze k následujícím změnám Úvěru:

V případě odkladu:
– Odkladu splatnosti 1 až 6 následujících splatných měsíčních splátek (pravidelné poplatky a úhrady z Úvěru včetně pojištění se neodkládají).
– Po dobu odkladu splácení je dosud nevrácená jistina Úvěru úročena.

V případě snížení měsíčních splátek:
– Trvalé nebo dočasné snížení pravidelných měsíčních splátek.
– Prodloužení doby splatnosti úvěru.

Odesláním tohoto formuláře:
– Se zavazujete splatit Úvěr pokračováním ve sjednaných splátkách.
– Berete na vědomí, že v důsledku účtování úroků po dobu odkladu splácení nebo snížením měsíčních splátek dojde ke zvýšení počtu splátek Úvěru i prodloužení jeho splácení.

Souhlasíte s tím, že informace týkající se žádosti mohou být jednorázově zaslány nešifrovaným způsobem na níže uvedenou e-mailovou adresu a telefonní číslo.

Žádost nám musí být doručena nejméně 10 dní před datem první splátky, která má být odložena. Přijetí a zpracování této žádosti potvrdíme na Vámi uvedený e-mail či SMS zprávou. V případě akceptace této žádosti z naší strany Vám budou všechny podrobnosti splácení sděleny písemně.

Žádost o odklad splátek nebo snížení měsíčních splátek

Pokud chcete urychlit proces schválení Vaší žádosti, zašlete nám prosím po odeslání formuláře dokumenty prokazující zhoršení Vaší situace na e-mail restrukturalizace@moneta.cz. Děkujeme