Cestovní pojištění Komfort je poskytováno ve spolupráci s Generali Pojišťovnou a.s. na základě Skupinové pojistné smlouvy o cestovním pojištění č. 3590000000. Toto pojištění je součástí debetních karet MasterCard stříbrná, MasterCard Gold a MasterCard Business Premium.

Výhody pojištění

 • Krytí léčebných výloh z důvodu onemocnění, ambulantních zákroků či hospitalizace
 • Operátoři asistenční služby k dispozici v českém jazyce 24 hodin denně po celém světě
 • Pojištění až na dobu 90 dní a pro celou rodinu
 • Pojistná ochrana pro širokou škálu rekreačních, ale i extrémních zimních i letních sportů
 • Nadstandardní pojistná ochrana pouze pro klienty MONETA Money Bank, a.s.


Co je pojištěno

Standardní pojištění léčebných výloh je v rámci nabízeného cestovního pojištění Komfort velmi široce rozšířeno o pojistnou ochranu situací spojených s rekreačním, ale i adrenalinovým sportováním a případnými souvisejícími úrazy. Pojištění dále myslí také na krytí škod na Vašich zavazadlech. Cestovní pojištění Komfort nezapomíná na situace, které se Vám mohou přihodit ještě v ČR a kvůli kterým musíte zrušit svou cestu nebo prostě pokud Vám zruší let.

V rámci cestovního pojištění Komfort k Vaší platební kartě jsou exkluzivně pojištěny také notebooky a provozování nebezpečných druhů sportu:

 • zimní sporty – lyžování, skoky na lyžích, jízda na snowboardu, rychlobruslení, jízda na bobech, skibobech, sportovních saních, skeletonech apod.
 • vodní sporty – vodní motorové sporty, plachtění, surfování, rafting a jiné sjíždění divokých řek, canyoning apod., rekreační potápění s dýchacím přístrojem s průvodcem nebo instruktorem za dodržení všech bezpečnostních a místních předpisů pro potápění
 • ostatní sporty – vysokohorská turistika, horolezectví, skálolezectví, speleologie při dodržení všech bezpečnostních předpisů pro speleologii, jízda na koni, cyklokros a jiné sjíždění náročných terénů na kole, skok na gumovém laně, bojové sporty, box a zápas a jiné podobné nebezpečné sporty

Detail pojištění

Komu je pojištění poskytováno

Kromě držitelů kreditních karet MONETA Money Bank, a.s. se cestovní pojištění Komfort vztahuje také na:

 • manžela/manželku držitele karty, resp. registrovaného partnera/partnerku držitele karty,
 • příbuzné v řadě přímé (tj. děti ať již vlastní nebo svěřené do náhradní rodinné péče držitele karty či jeho manžela/manželky, rodiče, prarodiče, vnuci atd.),
 • druha/družku či partnera/partnerku, jestliže tyto osoby neuzavřely manželství ani registrované partnerství, ale trvale spolu žijí ve společné domácnosti,

Výlučně však za předpokladu, že výše uvedené osoby cestují a pobývají v zahraničí společně s držitelem karty. Celkový počet osob cestujících společně s držitelem karty je omezen max. 3 osobami.


Přehled pojistné ochrany a limity pojistného plnění

Pojistný program Komfort, rodinný program, typ pojistné ochrany Limit pojistného plnění
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 
včetně asistenčních služeb
repatriace nemocného nebo tělesných pozůstatků
zubního ošetření  
teroristických útoků
1 700 000 Kč 
1 700 000 Kč 
1 700 000 Kč 
10 000 Kč 
pojištěny
Pojištění pro případ přivolání opatrovníka 
limit na osobu/noc
50 000 Kč 
150 USD
Pojištění osobních věcí a zavazadel 
limit na jedno zavazadlo 
limit na jednu položku 
pojištění zpoždění zavazadel 
min. zpoždění zavazadel
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč 
5 000 Kč 
6 hodin
Pojištění zpoždění nebo zrušení letu 
min. zpoždění letu
5 000 Kč 
6 hodin
Pojištění úrazu smrt následkem úrazu 
trvalé následky úrazu
500 000 Kč 
750 000 Kč
Pojištění odpovědnosti občanů za škodu způsobenou na zdraví 
na majetku 
jako finanční újma
1 000 000 Kč 
1 000 000 Kč 
25 000 Kč
Pojištění zrušení cesty 
spoluúčast
30 000 Kč 
20 %
Rekreační sporty (letní i zimní sporty) pojištěny
Rizikové sporty (letní i zimní sporty) pojištěny
Soukromé cesty pojištěny
Pracovní cesty pojištěny
Maximální doba jedné zahraniční cesty 90 dní
Územní platnost celý svět


Platnost pojištění

Pojištění vzniká v 00.00 hod. dne následujícího po dni, kdy držitel karty přistoupil k pojištění.

Detailní informace týkající se vzniku a zániku pojištění jsou uvedeny v dokumentu Skupinové pojistné smlouvě o cestovním pojištění č. 3590000000.


Výluky z pojištění

Přehled vybraných výluk z pojištění:

 • škody v souvislosti s pokusem o sebevraždu nebo s vědomým poškozením zdraví,
 • škody v souvislosti s požíváním nebo po požití alkoholu či návykových toxických či omamných látek,
 • škody související s provozováním jakéhokoli létání (rogalo, seskok padákem, paragliding apod.) s výjimkou cestování v registrovaném letadle,
 • výpravy do extrémních klimatických a přírodních míst (např. prales, poušť bez průvodce, polární výprava, skialpinismus, výstup do hor nad 5 000 m nad mořem),
 • provozováni profesionálního či vrcholového sportu jakéhokoli druhu.

Kompletní přehled výluk naleznete ve Skupinové pojistné smlouvě o cestovním pojištění č. 3590000000.

Měsíční úhrada za pojištění je uvedena v aktuálním sazebníku MONETA Money Bank.


Odstoupení od pojištění

Pojištěný je oprávněn od pojištění odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě do 14 dnů ode dne vzniku pojištění, a to odesláním dopisu obsahujícího uplatnění práva na odstoupení na adresu zákaznického centra MONETA Money Bank, a.s.:


Oddělení pojištění
Vyskočilova 1422/1a
140 28 Praha 4 – Michle
 

V takovém případě bude klientovi vrácen zaplacený poplatek za pojištění a nebudou uplatňovány žádné sankční poplatky za ukončení pojištění.

V naléhavé situaci nebo potřebujete-li lékařskou pomoc, volejte asistenční službu Generali Pojišťovny a.s. Generali Assistance: +420 221 586 666

Více informací o cestovním pojištění získáte na adrese asistenční služby Generali Pojišťovny a.s. nebo je naleznete v následujících dokumentech:

Europ Assistance s.r.o.
Na Pankráci 1658/121
140 00 Praha 4 
Telefon: +420 221 586 666
Fax: +420 221 586 100
E-mail: operations@europ-assistance.cz
Internet: www.europ-assistance.cz

Podmínky získání

K získání cestovního pojištění k debetní kartě je třeba vedení nebo zřízení běžného korunového účtu u MONETA Money Bank.

A dále potřebujete:

 • občané ČR: platný občanský průkaz (v případě trvalého bydliště mimo ČR cestovní pas)
 • cizinci z EU: jeden platný doklad totožnosti: cestovní pas nebo ID kartu nebo doklad o trvalém pobytu
 • cizinci mimo EU: dva platné doklady totožnosti: cestovní pas + druhý doklad totožnosti (trvalý pobyt, řidičský průkaz anebo přechodný pobyt)
 • kontaktní telefon

Požadovaný věk držitele karty Maestro je minimálně 15 let (do 18 let je nutná přítomnost i zákonného zástupce).

Bude má platební karta akceptována i v zahraničí?

 

Jakým kurzem jsou účtovány transakce uskutečněné platební kartou v zahraničí?

 

Jaký je rozdíl mezi používáním platební karty k placení a výběry hotovosti?

 

Proč musím první platbu novou bezkontaktní kartou provést standardním způsobem?

 

Co dělat, když potřebuji vybrat peníze, ale v mém okolí se nenachází žádný bankomat MONETA Money Bank?

 

Existují nějaká jednoduchá pravidla pro zvýšení bezpečnosti při používání mé platební karty?

 

Co dělat, když vám v cizině ukradli kartu, popř. byla ztracena?

 

Jak mi bude karta zaslána?

 

Je zůstatek na stvrzence z bankomatu správný?

 

Blokování karty

Zákaznický servis
224 443 636 (non-stop) 

 • Poradit
  po telefonu

  Zanechte nám kontakt a my Vám v domluvenou hodinu zavoláme.

  PŘEDAT KONTAKT
 • Schůzka
  na pobočce

  Domluvte si schůzku na své nejbližší pobočce MONETA Money Bank.

  domluvit schůzku

Běžné účty

S našimi účty můžete ušetřit na poplatcích a navíc využívat přímého bankovnictví ke správě svého účtu.

Více informací

Bezkontaktní platby

Zaplaťte bezkontaktně rychleji než kdykoliv předtím telefonem, kartou nebo platební nálepkou.

Více

Bezpečné placení kartami

Získejte více informací o bezpečnostních prvcích placení u obchodníků a na internetu.

Více

Doporučené limity

Přehled bankou doporučených denních limitů pro jednotlivé debetní karty.

Více