Jak lze odstoupit od cestovního pojištění Komfort?

Pojištěný je oprávněn od pojištění odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě do 14 dnů ode dne vzniku pojištění, a to odesláním dopisu obsahujícího uplatnění práva na odstoupení na adresu zákaznického centra MONETA Money Bank, a.s.:

Oddělení pojištění
Vyskočilova 1442/1b
140 28 Praha 4 – Michle

V takovém případě bude klientovi vrácen zaplacený poplatek za pojištění a nebudou uplatňovány žádné sankční poplatky za ukončení pojištění.