Nahlášení pojistné události z cestovního pojištění Komfort

Nahlašte pojistnou událost z cestovního pojištění k platební kartě. Asistenční služba nonstop v českém jazyce

Jak nahlásit pojistnou událost

Jak postupovat

 • Kontaktujte asistenční službu Generali Assistance, která je dostupná nonstop v českém jazyce
  na telefonním čísle 221 586 666 a e-mailu operations@europ-assistance.cz

 • Pokud chcete ušetřit za volání ze zahraničí, můžete se domluvit s operátorem na zpětném volání. Pro kontakt s asistenční službou můžete využit i Skype volání

 • Asistenční služba Vám zprostředkuje návštěvu v nejbližším zdravotnickém zařízení a doporučí další postup. Její smluvní vztahy s partnerskými zdravotními zařízeními garantují kvalitu ošetření odpovídající standardům v ČR

 • Pojistnou událost můžete hlásit také v případě, že vlastní činností či činností členů domácnosti způsobíte škodu někomu dalšímu

 • Po nahlášení pojistné události nezapomeňte dodatečně vyplnit formulář Oznámení o škodní události a doložit nutné doklady na adresu Generali Pojišťovna a.s., cestovní pojištění, P.O.Box 151, 657 51 Brno

Nutné doklady, které byste si měli uschovat

 • Lékařskou zprávu společně s účty od lékaře či z nemocnice

 • Další doklady, které se týkají vynaložených nákladů

 • Policejní protokol či potvrzení od dopravce odpovědného za škodu

 • Při zpoždění zavazadel si vyžádejte od dopravce doklad o zpoždění, při zpoždění či zrušení letu doložte navíc letenku či doklad o rezervaci letu

 • V případě škod na majetku třetích osob doložte popis škodní události, policejní protokol
  či jiný doklad, např. se jmény svědků

Přehled vybraných výluk z pojištění

 • Škody v souvislosti s požíváním nebo po požití alkoholu či návykových toxických či omamných látek

 • Škody související s provozováním jakéhokoliv létání (rogalo, seskok padákem, paragliding apod.) s výjimkou cestování v registrovaném letadle

 • Škody v souvislosti s pokusem o sebevraždu nebo s vědomým poškozením zdraví

 • Výpravy do extrémních klimatických a přírodních míst (např. prales, poušť bez průvodce, polární výprava, skialpinismus, výstup do hor nad 5 000 m nad mořem)

 • Provozováni profesionálního či vrcholového sportu jakéhokoliv druhu

 • Kompletní přehled výluk naleznete ve Skupinové pojistné smlouvě o cestovním pojištění

Na co se často ptáte