Cestovní pojištění Komfort

Nahlášení pojistné události

Fomuláře k řešení škodní události jsou k dispozici na internetových stránkách pojišťovny Generali Česká pojišťovna.

Jak postupovat

 • Kontaktujte asistenční službu Generali Assistance, která je dostupná nonstop v českém jazyce
  na telefonním čísle +420 221 586 675, faxu +420 221 586 100 a e-mailu medical@europ-assistance.cz

 • Pokud chcete ušetřit za volání ze zahraničí, můžete se domluvit s operátorem na zpětném volání. Pro kontakt s asistenční službou můžete využit i Skype volání

 • Asistenční služba Vám zprostředkuje návštěvu v nejbližším zdravotnickém zařízení a doporučí další postup. Její smluvní vztahy s partnerskými zdravotními zařízeními garantují kvalitu ošetření odpovídající standardům v ČR

 • Pojistnou událost můžete hlásit také v případě, že vlastní činností či činností členů domácnosti způsobíte škodu někomu dalšímu

 • Po nahlášení pojistné události nezapomeňte dodatečně vyplnit formulář k řešení škod a doložit nutné doklady na adresu Generali Česká Pojišťovna a.s., P.O.Box 305, 659 05 Brno

Nutné doklady, které byste si měli uschovat

 • Lékařskou zprávu společně s účty od lékaře či z nemocnice

 • Další doklady, které se týkají vynaložených nákladů

 • Policejní protokol či potvrzení od dopravce odpovědného za škodu

 • Při zpoždění zavazadel si vyžádejte od dopravce doklad o zpoždění, při zpoždění či zrušení letu doložte navíc letenku či doklad o rezervaci letu

 • V případě škod na majetku třetích osob doložte popis škodní události, policejní protokol
  či jiný doklad, např. se jmény svědků

Přehled vybraných výluk z pojištění

 • Škody v souvislosti s požíváním nebo po požití alkoholu či návykových toxických či omamných látek

 • Škody vzniklé v důsledku nastoupení cesty poté, co Ministerstvem zahraničních věcí České republiky nebo Světovou zdravotnickou organizací nebo obdobnou institucí bylo nedoporučeno cestovat do dané oblasti

 • Škody vzniklé v důsledku zásahu státní nebo úřední moci

 • Škody v souvislosti s pokusem o sebevraždu nebo s vědomým poškozením zdraví

 • Výpravy do míst s extrémními klimatickými nebo přírodními podmínkami, vysokohorská turistika nad 3 500 m. nad mořem

 • Sport provozovaný při organizovaných soutěžích amatérských či profesionálních sportovců pořádaných jakoukoliv organizací a veškerá příprava k této činnosti

 • Kompletní přehled výluk naleznete v Pojistných podmínkách a smluvním ujednání Komfort

Na co se často ptáte