Kalkulačka výpočtu dovolené

Kalkulačka Vám pomůže vypočítat, jaký máte nárok na dovolenou a jaká je náhrada mzdy

Spočítejte si na kolik dní dovolené máte nárok a kolik za ni dostanete

Spočítat dovolenou

Výpočet dovolené

Dovolená je čas, na který se každý zaměstnanec těší. Nárok na ni má každý zaměstnanec v pracovním poměru, víte ale, jaký je výpočet nároku na dovolenou a jaká je náhrada mzdy za dovolenou? Zkuste si naši kalkulačku náhrady mzdy.

Nárok na dovolenou

Nárok na dovolenou vzniká každému zaměstnanci v pracovním poměru, který odpracoval alespoň 60 dní v kalendářním roce. Dovolená je pak za celý rok nebo se vypočte jako poměrná část, záleží na tom, kdy jste do práce nastoupili.

Délka dovolené

Podle zákoníku práce je dovolená stanovena na nejméně 4 týdny. Často ale zaměstnavatel nabízí další týden dovolené navíc jako benefit. Po dobu, kdy čerpáte dovolenou, Vám nenáleží mzda, ale náhrada mzdy. Tu snadno spočítáte i s naší kalkulačkou pro výpočet náhrady mzdy 2019.

Kalkulačku náhrady mzdy za dovolenou poskytuje peníze.cz

Některé profese ale mají nárok na delší dovolenou, zpravidla se jedná o zaměstnance ve veřejném sektoru, ale například i vysokoškolské pedagogy. Státní zaměstnanci a zaměstnanci veřejné zprávy mají nárok na 5 týdnů dovolené, pedagogové a akademičtí zaměstnanci na vysokých školách pak až 8 týdnů.

Výpočet poměrné části dovolené

Pokud jste u zaměstnavatele alespoň rok, máte nárok na 4 týdny dovolené, což obvykle znamená 20 pracovních dnů. Z tohoto čísla se vychází i při výpočtu poměrné části dovolené v případech, když nastoupíte do zaměstnání v průběhu roku nebo naopak budete ze zaměstnání odcházet. V praxi to znamená, že pokud neodpracujete celý rok, nemáte nárok na celoroční dovolenou, ale jen na její část.

Poměrná část dovolené se vypočítá jako 1/12 za každý odpracovaný měsíc.

Příklad vypadá následovně:

Nastoupili jste do zaměstnání od 1. června, to znamená, že do konce roku odpracujete 7 měsíců. Dovolenou vypočtete jako 7/12 z 20 dní, které by Vám náležely za rok. Výsledek je 11 a půl dne dovolené.

Pokud si ale chcete být jisti, využijte kalkulačku pro výpočet poměrné části dovolené. Počet dní dovolené, která Vám náleží, zjistíte i z výplatní pásky.

Náhrada mzdy za dovolenou

Když čerpáte dovolenou, nenáleží Vám mzda za odpracovanou dobu, ale náhrada mzdy za dovolenou. Výpočet náhrady mzdy se odvíjí od Vašeho průměrného výdělku v předchozím kalendářním čtvrtletí, které předchází tomu, v němž dovolenou čerpáte. Když tedy budete čerpat dovolenou v prosinci, náhrada mzdy se bude počítat z výdělku za třetí čtvrtletí, tj. za červenec až září.

Výpočet průměrné mzdy pro náhrady vychází z hrubé mzdy dělené počtem odpracovaných dní v předchozím čtvrtletí. Do hrubé mzdy se připočítávají i všechny bonusy a prémie, které jste v určeném období dostali. Pozor, do výpočtu průměrné mzdy se ale nezahrnují příjmy z náhrady mzdy za dovolenou čerpanou v předchozím čtvrtletí.

Náhrada mzdy za dovolenou 2018 se počítala stejně a postup se tak nezměnil.

Naše další kalkulačky