U jakých produktů pro střední a velké firmy mohu odklad splátek uplatnit?

Odklad splátek můžete uplatnit u všech typů splátkových úvěrů, které byly sjednány a čerpány před 26. březnem 2020 a u kterých jste k 26. březnu 2020 nebyl v prodlení delším než 30 dnů s plněním peněžitého dluhu.