U jakých produktů MONETA Leasing mohu odklad splátek uplatnit?

Odklad splátek můžete uplatnit u finančního leasingu nebo úvěru, který byl sjednán a čerpán před 26. březnem 2020 a u kterého jste k 26. březnu 2020 nebyl v prodlení delším než 30 dnů s plněním peněžitého dluhu.

Dle zákona č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 je z odkladů vyloučen operativní leasing. Tento odklad lze řešit individuálně za pomoci našeho obchodního zástupce.