Můj úvěr je spojen s některou dotací např. PGRLF, SZIF, atd. Můžu také v souladu se zákonnou úpravou využít ochranné doby spojené s prodloužením splatnosti úvěru?

Ano, v zásadě to je možné, ale může to odporovat podmínkám podporující instituce, a tak před podáním oznámení o ochranné době doporučujeme konzultaci s poskytovatelem podpory/dotace. V případě jejich nesouhlasu, či pokud se nechcete dotazovat, doporučujeme řešit odklad splátek individuálně kontaktováním našeho obchodního zástupce. Můžeme Vám odložené splátky „rozmělnit“ do všech budoucích splátek, abychom neprodloužili původní datum splatnosti úvěru. Za těchto podmínek by nemělo dojít k potenciálnímu riziku ztráty zvýhodnění (úrok či dotace).