Jak se odklad splátek u MONETA Money Bank projeví na mém splácení?

Odložíme Vám 3 následující, po sobě jdoucí splátky. Během tohoto období nebudete platit nic – ani splátku úvěru, ani případné pravidelné poplatky či úhradu za pojištění.


Abychom zabránili tomu, že poslední splátka Vašeho úvěru bude díky odkladu příliš vysoká, přidáme k úvěru jednu další řádnou splátku (a tedy prodloužíme dobu splácení o další jeden měsíc nad rámec 3měsíčního odkladu). Dohromady se tak doba splácení Vašeho úvěru prodlouží o 4 měsíce.


Klientům se splátkovým úvěrem Expres Business se doba splácení prodlouží zpravidla o 4 měsíce. Abychom zabránili tomu, že poslední splátka Vašeho úvěru bude díky odkladu příliš vysoká, můžeme dobu splácení prodloužit i o více než 4 měsíce.