Jak funguje burza cenných papírů?

Mechanismus fungování burzy je v zásadě velmi jednoduchý: burza je trh, na kterém se stanovují ceny cenných papírů nebo komodit podle aktuální nabídky a poptávky.

Hlavním úkolem burzy je dát dohromady investory, kteří chtějí zhodnotit své peníze, a firmy, jenž potřebují kapitál. Dobře fungující kapitálový trh je důležitým faktorem úspěchu každé ekonomiky. I v dnešní době určuje cenu cenných papírů obchodovaných na burze nabídka a poptávka.


Anglický výraz „floor“, česky „burzovní parket“, označuje místo, kde probíhá obchodování v budově burzy za fyzické přítomnosti obchodníků. Opakem tradiční parketové burzy je elektronická burza, kde obchodníci zadávají své objednávky prostřednictvím propojených obchodních systémů. V dnešní době má většina světových burz již tuto moderní podobu. Také obchodování na pražské burze probíhá již plně elektronicky.


Burza nefunguje jako tradiční obchod, zde se obchoduje hlavně s předpoklady. Akcie jsou na burze zpravidla nakupovány, pokud kupující předpokládá příznivý vývoj podnikání této společnosti nebo pokud jsou velmi levné a počítá se s růstem jejich hodnoty. Pokud akcionáři očekávají nepříznivý vývoj, nabídnou akcie k prodeji. Burzy jsou velmi citlivé barometry, které velmi rychle reagují na ekonomické a politické změny.


Objednávky, tedy příkazy koupit nebo prodat cenné papíry, se shromažďují v „knize objednávek“, která je středobodem veškerého dění na burze. Objednávky jsou řazeny podle limitu a okamžiku zadání. Jakmile se objeví dvě objednávky nákupu a prodeje, které si vyhovují, jsou automaticky „spárovány“ a obchod je proveden.