Jak funguje burza cenných papírů?

Mechanismus fungování burzy je v zásadě velmi jednoduchý: burza je trh, na kterém se stanovují ceny cenných papírů nebo komodit podle aktuální nabídky a poptávky.

Hlavním úkolem burzy je dát dohromady investory, kteří chtějí zhodnotit své peníze, a firmy, jenž potřebují kapitál. Dobře fungující kapitálový trh je důležitým faktorem úspěchu každé ekonomiky. I v dnešní době určuje cenu cenných papírů obchodovaných na burze nabídka a poptávka.


Anglický výraz „floor“, česky „burzovní parket“, označuje místo, kde probíhá obchodování v budově burzy za fyzické přítomnosti obchodníků. Opakem tradiční parketové burzy je elektronická burza, kde obchodníci zadávají své objednávky prostřednictvím propojených obchodních systémů. V dnešní době má většina světových burz již tuto moderní podobu. Také obchodování na pražské burze probíhá již plně elektronicky.


Jak funguje burza?

Burza nefunguje jako tradiční obchod, zde se obchoduje hlavně s předpoklady. Akcie jsou na burze zpravidla nakupovány, pokud kupující předpokládá příznivý vývoj podnikání této společnosti nebo pokud jsou velmi levné a počítá se s růstem jejich hodnoty. Pokud akcionáři očekávají nepříznivý vývoj, nabídnou akcie k prodeji. Burzy jsou velmi citlivé barometry, které velmi rychle reagují na ekonomické a politické změny.


Objednávky, tedy příkazy koupit nebo prodat cenné papíry, se shromažďují v „knize objednávek“, která je středobodem veškerého dění na burze. Objednávky jsou řazeny podle limitu a okamžiku zadání. Jakmile se objeví dvě objednávky nákupu a prodeje, které si vyhovují, jsou automaticky „spárovány“ a obchod je proveden.