Co je burza akcií/cenných papírů?

Burza je trh, na kterém se určují ceny cenných papírů nebo komodit podle nabídky a poptávky.

Obchodování na burze neprobíhá jako v obchodě, tedy mezi kupujícím a prodávajícím, ale prostřednictvím obchodníků, členů burzy. Na burze se setkávají emitenti a investoři. Emitenti zde získávají finanční prostředky pro své podnikání, investoři pak zhodnocují volné finanční prostředky zhodnotit. Burza je v podstatě oboustranné aukce, kde o konečné ceně rozhoduje stav nabídky a poptávky. Tato cena se nazývá kurz.

Investoři mohou na burze cenných papírů kdykoliv nakupovat a prodávat cenné papíry. Obchodování probíhá podle daných pravidel, která jsou pro všechny účastníky stejná. Firmám v roli emitentů vstup na burzu přináší dodatečný kapitál, kterým mohou financovat investice, výzkum a další rozvoj.

Burza organizuje trh s investičními nástroji. Jejím prostřednictvím se nakupují a prodávají například cenné papíry, investiční certifikáty, warranty, futures a další. Je jednou ze základních součástí kapitálového trhu. Zvláštním typem burzy je plodinová burza, kde se obchoduje se zemědělskými plodinami a potravinářskými produkty.

Burza je akciovou společností, pro kterou platí ustanovení obchodního zákoníku. Aktivity burz cenných papírů v ČR upravuje zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Dohled nad burzami dříve vykonávala Komise pro cenné papíry, ale od roku 2006 dohled nad celým finančním trhem provádí Česká národní banka.

Do akcií z celého světa můžete investovat s podílovými fondy, plně online a navíc bez vstupního poplatku při nákupu v Internet Bance nebo Smart Bance.

Kontaktujte nás