Co je nabídka a poptávka?

Nabídka a poptávka jsou základními pojmy tržní ekonomiky. Jedno bez druhého nemá smysl, principem trhu je jejich vzájemné střetávání. Ideálním stavem je tržní rovnováha, tzn. že nabídka odpovídá poptávce. Zjednodušeně řečeno se prodá vše, co se vyrobí. Pokud je nabídka větší než poptávka, dojde na trhu k přebytku zboží. V opačném případě je na trhu zboží nedostatek.

Nabídka
Nabídka je množství zboží, které výrobci dodávají na trh za určitou cenu. Rozlišují se 3 základní druhy nabídky:
individuální - nabídka jednoho výrobce jednoho druhu zboží nebo služby,
dílčí (tržní) - nabídka všech výrobců jednoho druhu zboží nebo služby na určitém trhu,
celková (souhrnná) - nabídka všech výrobců všech druhů zboží nebo služeb na jednom místě.

Zákon rostoucí nabídky
Pokud cena zboží roste, zvyšuje se i nabídka zboží.

Poptávka
Poptávka je množství zboží, které je kupující ochoten koupit za určitou cenu. Rozlišují se 3 základní druhy poptávky:
individuální - poptávka jednoho kupujícího po určitém výrobku nebo službě,
dílčí (tržní) - poptávka všech kupujících z daného regionu po určitém výrobku nebo službě,
celková (souhrnná) - poptávka všech kupujících v daném regionu (státě) po všech možných výrobcích nebo službách.

Zákon klesající poptávky
Pokud se cena zboží zvyšuje, poptávka klesá.

Kontaktujte nás