Co musím pro odklad splátek u MONETA Leasing splňovat?

Možnost uplatnit odklad splátek se na Vás vztahuje, pokud jste se v souvislosti s pandemií COVID-19 dostali do finančních potíží, smlouvu jste sjednali a čerpali před 26. březnem 2020 a u finančního leasingu nebo úvěru jste nebyli k 26. březnu 2020 v prodlení delším než 30 dnů s plněním peněžitého dluhu.