Co jsou finanční deriváty?

Finanční derivát je nástroj odvozený (derivovaný) od jiného finančního nástroje. Tomuto základovému nástroji se říká podkladové aktivum.

Derivát nemá vlastní hodnotu, jeho hodnota roste nebo klesá s hodnotou podkladového aktiva (akcie, dluhopisu, komodity atd.). V principu se u finančních derivátů jedná o tzv. termínový obchod, tzn. že smluvená transakce se má uskutečnit až v budoucnu. Existují 3 základní typy finančních derivátů.

Futures
U smlouvy typu futures se uzavírá v aktuálním okamžiku dohoda o dodání zboží, ke kterému dojde ve stanovený termín v budoucnu. Cena dodaného zboží se však určuje v momentě uzavření smlouvy.

Opce
Opce je právo nakoupit nebo prodat podkladová aktiva za předem smluvenou cenu během předem určené doby (k určitému datu). Opce je právo, nikoli závazek, tzn. že kupující může svou opci uplatnit, nechat ji propadnout nebo ji dále prodat.

Swapy
Swap představuje dohodu o uskutečnění určitých peněžních toků v budoucnu. Při úrokovém swapu nedochází mezi smluvními partnery k toku jistin, jistina pouze určuje výši úroku. U měnového swapu jsou probíhající peněžní toky navázány na hodnotu cizích měn a rovněž dochází k výměně jistiny.

Stále máte otázky?

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Napište nám.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5