Co jsou futures?

Futures neboli futures kontrakt je dohoda dvou stran, že kupující strana ke konkrétnímu datu v budoucnu nakoupí předem smluvené množství zboží od prodávající strany, přičemž cena se stanoví v okamžiku uzavření dohody.

Futures patří mezi finanční deriváty, tedy nástroje odvozené (derivované) od jiných, základových finančních nástrojů, které se označují jako podkladová aktiva. Těmi můžou být akcie, dluhopisy, komodity (zlato, ropa, pšenice, …), cizí měny apod. Hodnota futures se tak odvozuje od hodnoty podkladového aktiva – samo o sobě futures žádnou hodnotu nemá.

Futures kontrakt
Obchodování s futures kontrakty (futures trading) probíhá na speciálních burzách k tomu určených, čímž je zaručena standardizace celé transakce (předem dané podmínky) a přispívá to i k transparentnosti a bezpečnosti pro obě strany.

Při obchodování s futures se využívá tzv. pákového efektu, tzn. že obchodník svým vloženým kapitálem obhospodařuje mnohonásobně větší objem podkladového aktiva než jen ten objem, na který by jeho kapitál stačil. Částka, kterou obchodník do kontraktu vloží a která bude až do doby splatnosti smlouvy blokována, se nazývá marže. Marže tvoří určitou procentní sumu z celé částky transakce, obvykle v rozmezí 3 až 12 %.

Nakupující strana spekuluje při futures kontraktu na růst ceny podkladového aktiva, strana prodávající na přesný opak.

Kontaktujte nás