Co je opce?

Opce je finanční nástroj, který umožňuje nakoupit nebo prodat aktiva za předem dohodnutou cenu v předem dohodnutém čase. Toto právo je možné uplatnit na akcie, komodity i měnové páry.

Opce je obchodovatelný smluvní kontrakt podkladového aktiva mezi prodávajícím (vypisovatel opce) a kupujícím, která dává kupujícímu právo prodat nebo koupit od prodávajícího konkrétní aktivum (podkladové aktivum) za konkrétní cenu kdykoliv do data vypršení kontraktu. Za toto právo (opci) nabyvatel opce prodávajícímu platí určitou cenu, opční prémii.

Rozeznáváme dva hlavní typy opcí:

  • call opce – dávají právo kupujícímu podkladové aktivum v budoucnu koupit. Call opce si kupující pořizuje při spekulaci na vzestup ceny podkladového aktiva.

  • put opce – dávají jejímu majiteli právo podkladové aktivum v budoucnu prodat. Put opce si kupující pořizuje při spekulaci na pokles ceny pokladového aktiva.

Protože je opce právo, nikoliv povinnost, kupující svou opci může uplatnit, nechat propadnout nebo ji dále prodat.
Opce se dále dělí na evropské a americké. Toto označení je pouze historické, nyní se na obou kontinentech používají oba typy. Kupující evropské opce má právo opci uplatnit při její splatnosti. Vedle toho kupující americké opce má právo opci uplatnit kdykoli od data sjednání do data splatnosti opce.

V opčním tradingu se pod pojmem den expirace označuje poslední den, kdy je možné uplatnit právo z nakoupené opce. Různé opce mají různou dobu expirace, například den, týden, měsíc, čtvrtletí nebo rok apod. Čím delší je expirační období, tím dražší opce zpravidla je. U futures se pod pojmem den expirace rozumí poslední den, kdy je možné příslušný kontrakt obchodovat.

Kontaktujte nás