Co je návratnost investice?

Pojem návratnost investice vyjadřuje čistý zisk nebo čistou ztrátu vůči počáteční investici a obvykle se udává v procentech. Návratnost investice se často uvádí pod zkratkou ROI pocházející z angl. Return on Investment.

Doba návratnosti
Úspěch investování spočívá především ve správném výpočtu návratnosti investice. Časový horizont návratnosti se může pohybovat v měsících, letech, ale také v týdnech nebo dokonce i dnech. Záleží na druhu investice. Kromě návratnosti je důležitá také její výnosnost.

Vzorec výpočtu návratnosti
Základní vzorec, podle kterého se vypočítává návratnost investice (ROI), je:

ROI = ((čistý zisk – počáteční investice) : počáteční investice) × 100

Příklad z praxe: Nakoupili jsme akcie společnosti XY za 50 000 korun. Při zachování aktuálního trendu bychom je mohli za 2 roky prodat za 72 000 Kč. Návratnost činí 44 %.

((72000 – 50 000) : 50 000) × 100 = 44

Pozn. Návratnost samozřejmě může vyjít i v záporné hodnotě. Pokud bychom prodali objem akcií z výše uvedeného příkladu za 42 000 Kč, činila by „návratnost“ investice -16 %.

Výsledek ROI také nemusí být vždy jednoznačně interpretován jako zisk nebo ztráta. Někdy je obtížné započítat do investic např. čas, který byl do projektu vložen. Např. výsledek +10 % může být v celkovém kontextu investice vzhledem k objemu vloženého času nakonec vyhodnocen jako ztráta (a obráceně).

Return on Invested Capital (ROIC)
Tento ukazatel, překládaný do češtiny jako výnosnost (popř. rentabilita) investovaného kapitálu, udává, jak si daná společnost vede v tvorbě hotovosti, příp. hodnot, pokud jde o investovaný kapitál. K výsledku ROIC udávaném v procentech se dojde tak, že se čistý zisk po zdanění vydělí objemem investovaného kapitálu. Ukazatel ROIC je méně často používanou paralelou k ROI.

Obecným problémem ukazatelů návratnosti (rentability), jako jsou ROA, ROE, ROI nebo ROIC, je skutečnost, že zdrojem dat pro jejich výpočet je mj. jak rozvaha (stavové hodnoty), tak výsledovka (tokové hodnoty).

Stále máte otázky?

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Napište nám.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5