Article main image
Bydlení

Podmínky pro získání hypotéky v roce 2021

V roce 2020 zaznamenaly bankovní instituce rekordní zájem o hypoteční úvěry. I přes koronavirovou krizi se totiž úrokové sazby pohybovaly velice nízko, což podpořila svými kroky i ČNB. Proto na hypotéku dosáhlo mnoho žadatelů a celkový objem půjčených peněz přesáhl 250 miliard korun. I v roce 2021 lze očekávat velký zájem o to, pořídit si vlastní bydlení.

Pokud si právě vybíráte nové vysněné bydlení a přemýšlíte, jak to celé zaplatíte, jsou úvahy o hypotéce na správném místě. Nezapomeňte však, že trh s hypotečními půjčkami je dynamický a jeho podmínky se průběžně mění, a to oběma směry. Které základní body musí každý žadatel o hypoteční úvěr splnit?

1) věk a pobyt na území ČR

Dolní hranice pro získání hypotéky je jednoduchá: stačí být plnoletý. Horní hranice není oficiálně stanovena. Počítejte ovšem s tím, že hypotéka je obvykle půjčka na mnoho let a bankovní instituce se budou zajímat, zda jako klient budete schopen po celou dobu trvání smlouvy pravidelně splácet.

Podmínka trvalého pobytu v ČR sice není vyžadována, ale trvalé bydliště v ČR Vám rozhodně zpracování žádosti urychlí. Pro občany ČR se totiž jedná o pouhou formalitu, pro cizince to může znamenat více administrativy.

2) výše příjmu

Dobrou zprávou je, že není stanovena konkrétní hranice výše příjmu, kterou by musel klient při žádosti o hypotéku splňovat. Každá taková žádost se posuzuje individuálně a hraje při tom roli mnoho faktorů. Mimo jiné celková výše půjčky, doba splácení ad.

Za příjem se považuje především mzda a příjem z podnikání. Banky ale dále většinou uznávají také všechny typy důchodů (starobní, invalidní, ale i vdovskýsirotčí), rodičovský příspěvek, diety, renty nebo příjmy z pronájmů.

Jakýkoli typ příjmu je třeba doložit. Zaměstnanci pro to mohou využít potvrzení o výši příjmů, podnikatelé pak předkládají daňové přiznání.

V roce 2020 došlo k významné změně v hodnocení výše příjmu žadatelů o hypoteční úvěr. Do té doby nesměla celková výše úvěru překročit devítinásobek ročního příjmu žadatele a platila podmínka, že výše splátky nesměla být vyšší než maximálně 50 % žadatelova čistého měsíčního příjmu.

3) schopnost splácet

Banky si před schválením hypotéky vždy ověřují úvěruschopnost neboli bonitu. Pokud splácíte nějaké půjčky, máte vyčerpanou kreditní kartu nebo kontokorent, banka k těmto dluhům přihlédne při hodnocení Vaší žádosti o úvěr. Zároveň nesmí mít žadatel negativní záznam v registru dlužníků.

4) zajištění dluhu nemovitostí

V současné době není v rámci hypotečního úvěru možné získat 100 % výše požadované částky. Podle pokynů ČNB mohou bankovní instituce půjčit finanční prostředky maximálně do výše 90 % hodnoty nemovitosti, obvykle však žadatelé získají o něco méně. Zbylých 10-20 % hodnoty zástavy musí zájemce o hypotéku složit ze svých úspor.

Hypotéku je však možné zajistit i více nemovitostmi. V případě, že zastavujete více nemovitostí, sčítá se totiž jejich odhadní cena a tím i maximální možná výše hypotéky, na kterou můžete dosáhnout.

Co dodat závěrem?

Pokud uvažujete o koupi vlastního bydlení, je právě teď ta nejlepší doba, v současnosti jsou totiž úrokové sazby příznivě nízké. V brzké době se však očekává jejich nárůst, který ovlivní ceny hypotečních úvěrů. Zároveň v důsledku pandemie nedošlo k očekávanému poklesu cen nemovitostí, navíc v atraktivních lokalitách se s poklesem cen nedá počítat ani v budoucnosti.

Zažádat o hypotéku je dnes opravdu jednoduché. V MONETA Money Bank Vám dokonce nabídneme garanci úroku, pokud si hypotéku spočítáte online. U refinancování Vám nabídneme zvýhodněný úrok díky sjednání online a k tomu moře dalších výhod.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Aktuální produktové podmínky i sazebníky najdete vždy na příslušných stránkách webu. Informace k daním doporučujeme vždy ověřit na stránkách příslušných orgánů státní správy (daňový portál apod.).

Potřebujete více informací?