Article main image
Jak na daně

Novinky ve zdanění v roce 2020

Vykročte do nového roku vybaveni informacemi o všech novinkách, které přinesly novely daňových předpisů v lednu 2020. Krok po kroku spolu projdeme změny, na které je od ledna dobré pamatovat.

Daně, jak na ně?

S novým rokem není potřeba se obávat nového výměru daní. Samotná výše daně z příjmu ani sazba pojištění se nijak nemění. Jistých změn ovšem doznaly platby za zdravotní a sociální pojištění, DPH nebo spotřební daně.

Změny v daních 2020 se týkají především částky minimálního pojistného, a to jak u sociálního, tak u zdravotního pojištění. Tato změna se konkrétně dotkne všech živnostníků, kteří odvozují své platby za zdravotní a sociální pojištění z minimálního vyměřovacího základu. Dosud činila částka, kterou osoby výdělečně činné (OSVČ) platily dohromady za zdravotní i sociální pojištění, 55 133 Kč. V roce 2020 tak budou muset živnostníci sáhnout hlouběji do kapsy a odvést do státní kasy 58 734 Kč.

Od nového roku se zdražuje i samotné zdravotní a sociální pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů. V praxi se tedy jedná o zdražení pro všechny, kteří si výši pojištění vypočítávají z výše minimální mzdy. Ta stoupla z 13 350 Kč na 14 600 Kč. Měsíční splátka zdravotního pojištění pro takového plátce se tedy konkrétně zvyšuje z 1 803 Kč na 1 971 Kč. Totéž se vztahuje také na sociální pojištění. Výše jednotlivých měsíčních plateb stoupla meziročně z 2 289 Kč na 2 439 Kč, tedy o 150 Kč. Spolu s minimální mzdou se v roce 2020 zvýšila i průměrná mzda. Ta se nově odhaduje na 34 835 Kč místo, což je o celých 2136 Kč více než v roce 2019.

Ze solidární daně, kterou platí lidé s vysokými příjmy, se v roce 2020 dostane do státního rozpočtu o něco méně než v předchozím roce. Existuje pevný limit pro výši příjmu za celý kalendářní rok, po jehož překročení musí poplatník zaplatit 7% solidární daň. Zákonný limit pro platbu této daně se zvýšil konkrétně z 1 569 552 Kč na celých 1 672 080 Kč. Pamatujte ale, že do výpočtu těchto příjmů se nezapočítávají zisky z pronájmů a další pasivní příjmy.

Změny ve zdanění pro rok 2020 se dotknou také všech osob, které si při zaměstnání, v důchodu nebo při studiu vydělávají formou vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Nově si tito lidé mohou vydělat za celý kalendářní rok místo 78 476 Kč, což platilo pro loňský rok 2019, celých 83 603 Kč.

Novinky ve spotřební dani

Od ledna 2020 vešel v platnost tzv. daňový balíček. Ten upravuje mimo jiné sazbu zdanění hazardních her. Pokud se na Vás v novém roce usměje štěstí a vyhrajete v loterii, budete muset výhru zdanit ne dosavadními 27 %, ale celými 35 %. To ovšem platí až pro výhry vyšší než jeden milion korun. Částka jednoho milionu korun je pak nově stanovenou hranicí, za níž se též zavádí srážková daň pro výhry z loterie, tomboly nebo třeba účtenkové loterie. V těchto případech zaplatíte státu celých 15 %.

Právě jste si oddychli, protože ze zásady nesázíte, ani se neúčastníte hazardních her, a tedy se Vás tyto daňové novinky nijak dotknout nemohou? Seznamte se ještě s další částí nového daňového balíčku. Ten se týká spotřební daně z alkoholu a cigaret. U tvrdého alkoholu se spotřební daň z lihu obvykle vyjadřuje v částkách za půl litru 40% alkoholu. Cena spotřební daně alkoholu tak vzroste na 64,5 Kč z původních 57 Kč. Daňový balíček ale přinesl i jednu pozitivní změnu. Pokud patříte k těm, kteří si doma vaří pivo pro vlastní spotřebu, zbystřete. Nově je osvobozena od spotřební daně výroba celých 2 000 litrů piva za rok místo původních 200 litrů.

A jak je na tom spotřební daň u tabákových výrobků v roce 2020? Výše daně za tabák, který je určen ke kouření, stoupla na 2 460 Kč za jedno kilo tabáku. To znamená, že cena jedné konkrétní cigarety by se měla zvýšit ze současných 2,63 Kč na 2,90 Kč. Vyjádřeno v cenách za celou krabičku cigaret dojde ke zvýšení ceny o 12-13 Kč. Kvůli dlouhým lhůtám pro odběr tabákových nálepek ovšem existuje ochranná lhůta přechodného období celých dvou měsíců, během nichž prodejci nemusí ke zdražení přistoupit. V prvních týdnech nového roku je tedy možné koupit cigarety ještě za staré ceny platné pro rok 2019.

Daň z pozemků a nemovitostí

Pokud Vás zatěžují vysoké daně z pozemků, určitě Vás potěší možnost ušetřit. Nově je možné zažádat o daňovou úlevu za pozemky, které vytváří krajinné prvky typu stromořadí, příkopy nebo mokřady. Motivací této změny byla podpora řešení dlouhodobého nedostatku vody v posledních letech.

U nemovitostí došlo k rozšíření okruhu osob, které mohou dosáhnout na osvobození od daně z nabytí nemovitosti. Jedná se především o osoby, které nabyly vlastnického práva k jednotce nejen v bytovém domě, jak tomu bylo dosud, ale nově i v dokončených jednotkách v rodinných domech. Klíčovým datem zde je 1. 11. 2019. Tato změna totiž platí jen u takového nabytí vlastnického práva k nemovitosti, k němuž došlo po tomto datu.

A k tomu nezapomeňme zmínit, že se zvýšil správní poplatek na katastrálním úřadě. Nově za řízení o vkladu návrhu do katastru nemovitostí zaplatíte místo jednoho tisíce korun rovné dva tisíce.

Daň z plynu a vody

Novinkou roku 2020 je zvýšení daní za plyn. Nově zaplatíme místo dosavadních 1,44 Kč/m3 za plyn celých 2,80 Kč/m3. To se v dlouhodobé perspektivě odrazí na ceně plynu pro konečné odběratele. Naopak cena vody by mohla mírně poklesnout, protože daň za vodu byla nově přeřazena do nižší kategorie platby DPH, a sice do 10% sazby.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Aktuální produktové podmínky i sazebníky najdete vždy na příslušných stránkách webu. Informace k daním doporučujeme vždy ověřit na stránkách příslušných orgánů státní správy (daňový portál apod.).