Article main image
Osobní finance

Novinky v rodičovském příspěvku, důchodech a nemocenské v roce 2020

Největší radost ze změn ve vyplácení dávek v roce 2020 mají určitě rodiče malých dětí a důchodci. Zajímá Vás, o kolik si v novém roce přilepší?

Valorizace důchodů

Na zvýšení důchodu má nárok každý důchodce, kterému byla penze přiznána do konce roku 2019. Samotné zvýšení důchodu se skládá v roce 2020 ze tří částí. Pravidelně se zvyšují obě složky, ze kterých se důchod skládá – základní i procentní výměra důchodu. Základní výměra se obvykle zvyšuje o pevně stanovenou částku, v roce 2020 se jedná o 220 Kč na 3 490 Kč. Zato navýšení procentní výměry, jak její název napovídá, se vyjadřuje v procentech a odvíjí se od výše konkrétního výměru. Pro rok 2020 bylo rozhodnuto o valorizaci ve výši 5,2 %. Zvláštností valorizace důchodů v lednu 2020 je dodatečné navýšení procentní výměry o konkrétní částku, a sice o 151 Kč. Kvůli tomuto zvýšení bylo nutné uvést v platnost novelu zákona o důchodovém pojištění.

Pokud je to na Vás příliš abstraktní nebo náročné počítání, vězte, že se průměrný důchod zvedl o zhruba 900 Kč.

Novinky v rodičovském příspěvku

Jak se změnila s novým rokem 2020 finanční situace rodičů malých dětí? Rodičovský příspěvek dosud činil 220 000 Kč. Rodič, který se stará o dítě, si i nadále může určit, zda bude doma 2, 3 nebo 4 roky. Daná částka se pak rozpočítává na jednotlivé měsíční dávky podle určené délky rodičovské. Celková částka určená k vyplacení vzrostla pro rok 2020 o celých 80 000 Kč. Celkově tak mohou rodiče čerpat dávky až do výše 300 000 Kč. V případě, že máte doma dvojčata nebo vícerčata, zvýšil se Vám příspěvek ze stávajících 330 000 Kč na částku 450 000 Kč.

A jak to funguje v praxi? Toto navýšení se plošně uplatňuje na všechny rodiče, kteří budou v roce 2020 pobírat rodičovský příspěvek na dítě do 4 let věku. A samozřejmě také pro všechny novopečené rodiče. Nově tedy mohou rodiče zažádat o zvýšení maximálního čerpání rodičovského příspěvku z dosavadních 7 600 Kč na 10 000 Kč, v případě vícerčat dokonce až na 15 000 Kč.

Nezapomeňme ovšem, že existuje i opačné omezení. Nejmenší možná výše rodičovského příspěvku se pro rok 2020 nezměnila. I nadále se jedná o 50 Kč měsíčně.

eNeschopenka a změny v nemocenské

Náhrada mzdy v roce 2020 doznává velké technické změny. Od 1. 1. 2020 jsou lékaři povinni vystavovat eNeschopenku. Základní výhodou této novinky je zjednodušení komunikace mezi lékařem, Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a zaměstnavatelem. V okamžiku, kdy se zaměstnavatel zaregistruje k odběru Dat zaměstnavatelům o dočasné pracovní neschopnosti, bude mít do budoucna okamžitý přístup ke všem důležitým informacím týkajících se Vaší pracovní neschopnosti, jako je datum začátku, místo pobytu nebo datum ukončení. Není třeba se ovšem obávat výpadku elektřiny ani internetu. V takovém případě prostě lékař vystaví klasický papírový doklad a do systému ho zavede, až to bude možné.

 

Co dodat na závěr? Začátek roku 2020 s sebou přinesl mnohé změny. A ty se neomezily jenom na daně, dávky nebo e-neschopenku. Jedna významná změna se týká i našich domácích mazlíčků. Pokud máte doma psa, kterého jste ještě nestihli nechat očipovat, neotálejte s tím. Povinnost čipovat psa je od 1. 1. 2020 nařízená plošně pro všechny majitele psů. Jedinou výjimkou jsou psi, kteří mají čitelné tetování starší než ze dne 3. 7. 2011.

Myslíte si, že na tom, zda Váš pes má nebo nemá čip, nezáleží? Není tomu tak. Vystavujete se hrozbě pokuty až 20 000 Kč. Naproti tomu výhodou je, že čip je jednou ze základních podmínek pro vycestování psa do zahraničí. Navíc usnadňuje identifikaci zaběhnutého zvířete v případě, že čip zaregistrujete do některého z registrů.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Aktuální produktové podmínky i sazebníky najdete vždy na příslušných stránkách webu. Informace k daním doporučujeme vždy ověřit na stránkách příslušných orgánů státní správy (daňový portál apod.).

Mohlo by Vás zajímat