Důchodová kalkulačka: Výpočet důchodu

Důchodová kalkulačka 2024 Vám vypočítá Váš důchodový věk. Abyste však mohli pobírat důchod, ať už starobní, invalidní nebo vdovský, musíte splnit podmínky nároku na důchod. Jaká je výše důchodu 2024 ajak žádat o důchod?

Starobní důchod

Starobní důchod je tím nejběžnějším druhem důchodu 2024. Dosáhnete na něj s důchodovým věkem a potřebnou dobou důchodového pojištění, tedy odpracovanými roky.

Pro lidi, kteří se narodili po roce 1971, platí jednoduché pravidlo, že stačí dosáhnout jednotného věku 65 let. Pro dříve narozené je to ovšem trochu složitější. Předně se rozlišuje, zda se jedná o ženu či o muže. A jistou roli hraje i počet započítaných odpracovaných měsíců. Pro jednodušší orientaci je možné se podívat do tabulky odchodu do důchodu.

Důchod si snadno spočtete i díky naší kalkulačce důchodového věku, která Vám řekne, jak se počítá důchod. Od roku 2018 znovu platí i důchodový strop, a to věk 65 let. Průměrný důchod 2024 činí 20 693 Kč.

Důchodová kalkulačka 2024 a výpočet důchodu

O  1. ledna 2023 došlo k pravidelné valorizaci důchodů. Zvyšuje se jak základní výměra důchodu, která je jednotná pro všechny typy důchodu, tak procentní výměra. Základní výměra důchodu byla zvýšena o 140 Kč, z 3 900 Kč na 4 040 Kč. U procentní výměry záleží na  tom, jak dlouho bylo placeno důchodové pojištění. Existuje minimální procentní výměra, která činí pro rok 2023 celých 770 Kč. Stávající procentní výměry důchodů se ovšem zvyšují o 5,1 % jejich výše.

Dalším přírůstkem k důchodu je od 1. ledna 2023 nově 500 Kč pro toho, kdo pečoval o dítě. Jedná se nejen o nově vyměřované důchody, ale o toto navýšení půjde požádat i v případě již pobíraného důchodu.

Výše důchodu 2024 neprošla velkými změnami. Základní výměra byla zvýšena o 360 Kč na 4 400 Kč. Procentní výměra zůstala stejná jako v minulém roce.

Kalkulačku výpočtu odchodu do důchodu 2024 poskytuje peníze.cz

Předčasný důchod

Do předčasného důchodu se dostanou ti, kteří odpracovali alespoň 35 let, respektive se po tuto dobu účastnili na důchodovém pojištění. Kromě odpracovaných let se pak počítá i náhradní doba pojištění, tedy například péče o dítě do 4 let věku, základní vojenská služba, doba pobírání invalidního důchodu ve třetím stupni invalidity nebo i péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby.

Nárok na důchod – starobní

Abyste mohli pobírat důchod, musíte kromě důchodového věku mít i dostatek odpracovaných let, respektive účast na důchodovém pojištění. Výše minimálního důchodu 2024 je 5 170 Kč – v procentní výměře 770 Kč, v základní pak 4 400 Kč (je stejná pro všechny).

Invalidní důchod

Jak získat invalidní důchod? Na invalidní důchod máte nárok v případě, že jste byli uznáni invalidními a splňujete podmínku potřebné doby pojištění. Pokud Vám invaliditu způsobil pracovní úraz, doba pojištění se nepočítá. Výpočet invalidního důchodu 2023 je složený ze základní (výše invalidního důchodu 2024 v základní výměře je 4 400 Kč) a procentní výměry, která je podle jednotlivých stupňů 0,5 % (1. stupeň), 0,75 % (2. stupeň) a 1,5 % (3. stupeň).

Doba pojištění pak musí být:

  • do 20 let – méně než 1 rok
  • 20–22 let – 1 rok
  • 22–24 let – 2 roky
  • 24–26 let – 3 roky
  • 26–28 let – 4 roky
  • 28 a více let – 5 let

Když dosáhnete věku 65 let, automaticky se Váš invalidní důchod transformuje na starobní. Kolik bude měsíčně činit Váš důchod, vypočítáte na penzijní kalkulačce 2024.

 

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Pro řešení konkrétní životní situace se prosím obraťte na svého daňového poradce nebo v případě dotazu kontaktujte Finanční úřad.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5