Article main image
Jak na daně

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

V průběhu roku 2020 došlo ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Skvělá zpráva pro všechny, kteří se letos chystají k nákupu nemovitosti, ale i pro některé z těch, kteří už nemovitost koupenou mají. Koho se tedy zrušení daně z nabytí nemovitosti týká, co přesně znamená v praxi a kdy je nejvhodnější doba k pořízení nového bydlení?

Zrušením ušetříte desítky až stovky tisíc

Čtyři procenta z ceny nemovitosti. Tolik činila daň z nabytí nemovitých věcí, kterou bylo třeba při nabytí nemovitého majetku zaplatit. Platba této daně tak vzhledem k aktuálním cenám nemovitostí na českém trhu představovala nezanedbatelnou částku, která se obvykle pohybovala v řádu desítek až stovek tisíc korun. Daň z nabytí nemovitých věcí sice patří mezi druhy daní, které většina z nás zaplatila jen jednou za život, byla ale opravdu vysoká – například u nemovitosti, jejíž pořizovací cena je 3 500 000 korun, tato daň činila 140 000 korun. Pro kupujícího šlo tedy o nezanedbatelnou částku, kterou díky současnému zrušení této daně může použít třeba na vybavení své nové domácnosti. Kromě peněz každý kupující ušetří také čas strávený s papírováním. Spolu se zrušením daně z nabytí nemovitých věcí také odpadá nutnost podávat daňové přiznání k nabytí nemovitých věcí.

Koho se zrušení daně z nabytí nemovitých věcí týká?

Daň z nabytí nemovitých věcí platil od 1. 11. 2016 zpravidla kupující, to znamená nabyvatel. Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí se netýká pouze těch, kteří nemovitost nabyli během roku 2020, ale platí i zpětně. Týká se každého, kdo nemovitost nabyl a provedl její vklad na katastr nemovitostí po 1. 12. 2019. Zároveň platí, že pokud jste již daň po tomto datu zaplatili, můžete si na finančním úřadu podat žádost o její vrácení. K této žádosti neexistuje žádný oficiální formulář, jedinou podmínkou je, že zápis do katastru nemovitostí byl proveden v prosinci 2019 a později.

Daňový odpočet úroků z úvěrů na bydlení zůstává, ale s upravenou výší limitu

V průběhu projednávání novely, kterou došlo ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí byly také diskutovány možné úpravy daňového odpočtu úroků z úvěrů na bydlení. Při vládních jednáních ležel na stole návrh, který by odečet zaplacených úroků od základu daně zrušil. Ten ale neprošel. Kupující si tedy nadále může od základu daně z příjmu odečítat úroky ze svého úvěru na bydlení při splnění zákonných podmínek, jako tomu bylo dříve. Nově se ale mění výše maximální částky, do které je možné úroky ze základu daně odečíst. Od 1. 1. 2021 je možné úroky odečíst pouze do částky 150 000 korun oproti původním 300 000 korun. Nemovitostí pořízených před uvedeným datem se bude dále týkat limit 300 000 korun, a to včetně pozdějšího refinancování.

Mění se také délka časového testu pro osvobození od daně z příjmů z prodeje nemovitosti

Další ze změn, které se Vás v případě nákupu nemovitosti týkají, je také prodloužení tzv. časového testu pro osvobození od daně z příjmu z prodeje nemovitosti. Tento termín nyní v praxi znamená, že pokud nemovitost stihnete pořídit do konce roku 2020, tak jste při prodeji nemovitosti po uplynutí 5 let osvobozeni od daně z příjmů z případného zisku (z rozdílu mezi pořizovací cenou a prodejní cenou) z prodeje. Od příštího roku bude tento tzv. časový test prodloužen na 10 let.

Kdy tedy nové bydlení pořídit?

V aktuální situaci se nejvíce vyplatilo nemovitost pořídit do konce roku 2020. Daň z nabytí nemovitosti tak v roce 2021 platit nebudete a zároveň Vám zůstane možnost odčítat si ze základu daně až do výše 300 000 korun ze zaplacených úroků hypotéky. Je však třeba zmínit, že při současných úrokových mírách této maximální výše odpočtu dosáhneme až při nákupu opravdu drahé nemovitosti.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Aktuální produktové podmínky i sazebníky najdete vždy na příslušných stránkách webu. Informace k daním doporučujeme vždy ověřit na stránkách příslušných orgánů státní správy (daňový portál apod.).