Article main image
Osobní finance

Úroky z úvěru a daně

Víte, že v některých případech si můžete z daní odečíst úroky z úvěru, které jste zaplatili během roku a výrazně tak ušetřit?

Byla by velká škoda takové výhody jako je odpočet úroků z úvěru nevyužít! V jakých případech si úrok ze základu daně můžete odečíst a co to obnáší?

Jaké jsou podmínky pro odpočet úroků z úvěru ze základu daně?

Máte hypotéku nebo půjčku na bydlení či rekonstrukci

Jde o hypotéku nebo jinou půjčku, která sloužila na řešení „bytové situace“. Jednoduše řečeno to znamená, že odpočet úroku z úvěru uplatníte u takových půjček, které jste si vzali na pořízení bydlení, ale i na jeho rekonstrukci. Uplatnění úroků z úvěrů je možné i u úvěru ze stavebního spoření nebo při refinancování.

Jste fyzická osoba nebo podnikatel a jste uvedeni ve smlouvě o půjčce nebo hypotéce

Odečet úroků z úvěru může uplatnit jakákoli fyzická osoba, která je samostatně výdělečně činná, která má půjčku či hypotéku, kterou použila na bydlení – takže odpočet mohou nárokovat jak zaměstnanci, tak i podnikatelé.

Za rok na daních zaplatíte více, než je výše roční slevy na poplatníka

Úroky z hypotéky si může odečíst pouze ten, kdo na daních z příjmů zaplatí za rok více, než činí roční sleva poplatníka, tedy 27 840 korun. Pokud ještě nemáte vyplněné daňové přiznání za rok 2020, tam počítejte s částkou 24 840 Kč. V roce 2022 by mělo dojít ke zvýšení na 30 840 Kč.

Kolik je možné si ze základu daně odečíst

Maximální částka, kterou si ze základu daně odečíst, činí 150 000 korun za rok, což rozhodně není zanedbatelná suma. Peníze, které se Vám z daně finálně odečtou představují 15 % z výše zaplacených úroků. Je dobré si uvědomit, že sleva na úroku Vám nikdy nemůže vytvořit daňový bonus.

Kdo nesplní podmínky pro uplatnění úroků z úvěru v daňovém přiznání

Odečíst úrok si nebude moci osoba, která pracuje za minimální mzdu. Stejně tak odpočet úroků ze základu daně nebude možný u osoby, která pracuje pouze na dohody o provedení práce. Do třetice takový odpočet nemůže uplatnit podnikatel, který má daňovou povinnost do 24 840 Kč.

Dokumenty potřebné pro uplatnění odpočtu

Potvrzení o výši zaplacených úroků z úvěru, které Vám vystaví banka nebo stavební spořitelna. Zjistíte z něj přesnou výši částky, kterou si máte ze základu daně odečíst.

Výpis z katastru nemovitostí v případě, že slevu uplatňujete poprvé. Výpisem doložíte, že se nejedná o komerční nebo rekreační nemovitost. Stejně tak poslouží jako důkaz toho, že se danou hypotékou či úvěrem řešila bytová situace Vás či někoho z Vaší rodiny.

Potřebujete potvrzení o zaplacených úrocích? To najdete ve svém internetovém bankovnictví. Pokud potřebujete kopii, můžete si o ni snadno zažádat přes online formulář.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Aktuální produktové podmínky i sazebníky najdete vždy na příslušných stránkách webu. Informace k daním doporučujeme vždy ověřit na stránkách příslušných orgánů státní správy (daňový portál apod.).