Kdo je odhadce?

Odhadce, obecně také odhadce majetku je osoba, která vyhotovuje tržní ocenění určitého druhu vlastnictví. Mezi oceňovaný majetek nejčastěji patří nemovitosti, majetek movitý, nehmotný (např. software) nebo finanční.

Nepleťte si odhadce se soudním znalcem
Odhadce provozuje svou činnost na základě živnostenského oprávnění. Aby ho získal, musí prokázat určité vzdělání, např. ekonomického nebo technického směru. Jelikož jsou požadavky na kvalifikaci odhadce nižší než na soudního znalce, mají odhadci možnost nechat se certifikovat a doložit tak své odborné znalosti lépe než pouhým živnostenským listem.

Znalec je jmenován zpravidla příslušným krajským soudem v souladu se zákonem o znalcích a tlumočnících. Proces jmenování je poměrně náročný a úspěšný žadatel musí prokázat odborné znalosti. Za své znalecké posudky je trestně odpovědný.

Odhadce nemovitostí
Asi nejčastěji se provádí odhad cen nemovitostí. Je potřebný nejen při žádostech o hypoteční úvěr, ale také při prodeji nebo koupi nemovitosti, dědictví, darování, rozvodu manželů, exekuci nebo pro daňové účely.

Největším odběratelem služeb odhadců jsou banky a spořitelny. Velké banky obyčejně mají vlastní certifikované odhadce, menší finanční společnosti si najímají odhadce externí. Platnost vypracovaného odhadu nemovitosti je časově omezená. Pokud žádáte o hypotéku a máte už zpracovaný odhad, banka Vám ho může uznat. Uznatelné stáří odhadu je u každé banky jiné a může činit až několik let. I tak se ale může stát, že bude banka trvat na ocenění od odhadce, který s danou institucí spolupracuje.

Kontaktujte nás