MONETA rozšiřuje možnosti zhodnocení úspor: do investičního portfolia přibyly nové fondy v eurech

MONETA Money Bank rozšiřuje své investiční spektrum o šestici nových podílových fondů ve třídě EUR. Klientům, kteří hledají cesty, jak zhodnotit své úspory, tak již nabízí investice do celkem 42 investičních fondů, a to jak v eurech, tak v korunách. Nově zařazené fondy jsou až do konce září nabízeny bez vstupních poplatků.

Investování do fondů v eurech je vhodné především pro ty klienty, jejichž příjmy jsou v této měně nebo z nějakého důvodu chtějí držet své investice či úspory v cizí měně. Všeobecná nabídka EUR fondů je všeobecně mnohonásobně větší než u korunových fondů, klienti tak mají širší investiční příležitosti i atraktivnější nabídku. Tou může být například námi nově nabízený fond Fidelity Funds Absolute Return Global Equity Fund EUR. V obecné rovině pak může investování do eurových fondů nést větší riziko v podobě změny měnového kurzu, na druhou stranu ale zároveň v doplnění s korunovými fondy pomáhá k lepší diverzifikaci,“ uvedl v této souvislosti manažer produktového týmu investic MONETA Money Bank Tomáš Kapoun.

Klienti MONETA Money Bank mohou nově investovat například do Goldman Sachs Patrimonial Aggressive EUR, takzvaného fondu „fondů“ s dlouhodobou historií, který se řadí mezi 25 % nejlepších fondů v Evropě. Dále také do fondu Goldman Sachs Global Equity Income EUR, který investuje do akcií velkých celosvětově působících firem, které dlouhodobě vyplácejí nadstandardní dividendy.

Dalšími přírůstky mezi fondy třídy EUR je Fidelity Funds World Fund EUR zaměřený na podhodnocené společnosti s potenciálem růstu i na globální lídry v různých odvětvích. S více než 70 % investic do akcií globálních společností nabízí možnost dlouhodobého kapitálového růstu. Dalším je Espiria Nordic Corporate Bond EUR specializovaný na investice do korporátních dluhopisů severských zemí. Investoři v tomto fondu podporují rozvoj společností jako Volvo, Bonheur, severských bank jako Luminor Bank, DnB Bank, Jyske Bank a dalších. Přibyl také Invesco Global Total Return Bond Fund EUR, který nabízí investice do kvalitních státních a korporátních dluhopisů z celého světa. V jeho portfoliu lze nalézt dluhopisy USA, Německa a dalších významných subjektů.

MONETA rozšířila nabídku také o dva fondy s udržitelnou investiční politikou. Fond East Capital Global Emerging Markets Sustainable EUR investuje do společností z rozvíjejících se trhů. Jeho investiční strategie klade důraz na podniky, které řídí rizika udržitelného rozvoje nebo k udržitelnému rozvoji aktivně přispívají. Fond Espiria 30 EUR je unikátním spojením podnikových dluhopisů a akcií, které vytváří kompromis mezi potenciálním růstem a stabilitou výnosů. Zhruba 65 % portfolia je investováno do podnikových dluhopisů s pevným výnosem ze severských zemí, zatímco přibližně 35 % tvoří světové akcie.

Posledním fondem, kterým MONETA diverzifikuje své portfolio je úplně nový Fidelity Funds Absolute Return Global Equity Fund EUR. Tento akciový fond využívá koncept "long short", což znamená, že jeho hodnota je jen minimálně ovlivněna vývojem trhů. Tento přístup je mimořádně výhodný, zejména v dobách nestability na trzích. Fond investuje nejméně 70 % svých aktiv do akcií firem z celého světa včetně známých subjektů jako META či JP Morgan.

Minimální investice do těchto fondů je 20 EUR. Fondy jsou vhodné jak pro jednorázové, tak pro pravidelné dlouhodobé investice. EUR fondy může klient nakoupit na jakékoliv pobočce MONETA Money Bank. Podrobnější informace o těchto fondech, včetně stupně rizika, doporučené délky investice a dalších detailů, jsou k dispozici na webových stránkách MONETA Money Bank.

Disclaimer: „Historická výkonnost není ukazatelem budoucí výkonnosti. Hodnota investice může klesat i stoupat. Návratnost investice není zaručena. Zobrazované fondy se mohou nacházet mimo Váš cílový trh. Zdroj informací: MONETA Money Bank, a.s. Referenční období: za pět po sobě jdoucích let zobrazované výkonnosti v marketingovém sdělení. Nejedná se o nabídku na uzavření smlouvy s Bankou ani nabídku k investování nebo investiční doporučení. Podmínkou pro investování je vyplnění Investičního dotazníku, seznámení se se Statutem a Sdělením klíčových informací. Více informací na moneta.cz.