Espiria 30 EUR

Fond investuje přibližně 65 % portfolia do podnikových dluhopisů s pevným výnosem severských zemí a přibližně 35 % portfolia do světových akcií

Hodnota investice může klesat i stoupat. Návratnost investice není zaručena. Výkonnost a hodnota fondů je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu a případného výkonnostního poplatku dle sazebníku. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů.

Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední
měsíc
1.47 %
Za poslední
3 měsíce
4.13 %
Za posledních
6 měsíců
10.03 %
Za poslední
rok
12.11 %
Za poslední
3 roky
-
Za posledních
5 let
-
Od začátku
roku
8.09 %
Od založení
fondu
10.48 %

Zvažujete tento fond?

Naši specialisté rádi zodpoví Vaše dotazy

Chcete vědět, jaká je nálada na trzích a jaká jsou možná očekávání budoucího vývoje?
Nejste si jisti, jestli investovat jednorázově nebo pravidelně?
Jak vše správně nastavit v Internet Bance a Smart Bance a sledovat portfolio?
Popis fondu
Fond investuje přibližně 65 % portfolia do podnikových dluhopisů s pevným výnosem severských zemí a přibližně 35 % portfolia do světových akcií. V investičním postupu jsou zahrnuty principy ESG a udržitelnosti. Fond usiluje o vytvoření dlouhodobé hodnoty investováním podle strukturálních trendů, které se řídí inovacemi a řešeními se zaměřením na společnosti s vysokým růstem a/nebo ziskovostí. Měnové riziko je zajištěno oproti základní měně fondu.

Fond cílí na klienty, kteří investují alespoň na 2 roky a hledají kompromis mezi kolísáním akcií a výnosy z dluhopisů.

Fond je možné nakoupit na kterékoliv z našich poboček.

Fond spravuje švédská společnost East Capital, která se zaměřuje na investice do společností z rozvíjejících se trhů. Celkově East Capital spravuje investice v hodnotě 110 miliard Kč.
Informace o fondu
Typ fondu
Smíšený
Investiční profil fondu
Velmi konzervativní
Minimální investice
20 EUR
Měna
EUR
Datum vzniku
18.08.2021
Aktuální kurz ke dni
16.05.2024
Poplatek při nákupu
2 %
Poplatek při prodeji
0 %
ISIN (označení podílových listů)
LU2368120908
Číslo účtu
239318213/0600
NAV (čistá hodnota aktiv)
110,48 EUR
Frekvence oceňování
denně
Pro koho je fond vhodný
Cílový trh fondu je následující:
Stupeň rizika 
2. stupeň
Doporučená délka investice
2 a více let
Typ klienta
Neprofesionální.
Znalosti a zkušenosti 
Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
Investiční preference
Růst hodnoty investice.
Schopnost nést ztráty
Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje garanci návratnosti investovaných prostředků.
Fond není vhodný pro klienty, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu.
Upozornění: Fond se může nacházet mimo Váš cílový trh. Váš cílový trh bude vyhodnocen na základě vyplněného investičního dotazníku.