Invesco Global Total Return Bond Fund EUR

Fond investuje do kvalitních státních či korporátních dluhových nástrojů napříč celým světem

Hodnota investice může klesat i stoupat. Návratnost investice není zaručena. Výkonnost a hodnota fondů je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu a případného výkonnostního poplatku dle sazebníku.

Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední
měsíc
1.51 %
Za poslední
3 měsíce
0.84 %
Za posledních
6 měsíců
4.34 %
Za poslední
rok
5.59 %
Za poslední
3 roky
-0.61 %
Za posledních
5 let
5.71 %
Od začátku
roku
-0.59 %
Od založení
fondu
46.99 %

Zvažujete tento fond?

Naši specialisté rádi zodpoví Vaše dotazy

Chcete vědět, jaká je nálada na trzích a jaká jsou možná očekávání budoucího vývoje?
Nejste si jisti, jestli investovat jednorázově nebo pravidelně?
Jak vše správně nastavit v Internet Bance a Smart Bance a sledovat portfolio?
Popis fondu
Fond investuje do kvalitních státních či korporátních dluhových nástrojů napříč celým světem. V portfoliu naleznete dluhopisy USA či Německa a doplňkově dluhopisy Unicredit či Amazonu.

Cílem fondu je dosáhnout kladného zhodnocení fondu prostřednictvím flexibilní investiční strategie, kdy portfolio manažer může rychle reagovat na změny na trzích. Fond je řízen aktivně.

Fond spravuje americká společnost Invesco, jeden z významných světových správců aktiv působící ve  více než 120 zemích světa. Celkově má společnost Invesco ve správě 30 bilionů Kč.
Informace o fondu
Typ fondu
Dluhopisový
Investiční profil fondu
Velmi konzervativní
Minimální investice
20 EUR
Měna
EUR
Datum vzniku
15.09.2010
Aktuální kurz ke dni
21.05.2024
Poplatek při nákupu
1,5 %
Poplatek při prodeji
0 %
ISIN (označení podílových listů)
LU0534239909
Číslo účtu
259732462/0600
NAV (čistá hodnota aktiv)
14,6986 EUR
Frekvence oceňování
denně
Pro koho je fond vhodný
Cílový trh fondu je následující:
Stupeň rizika 
2. stupeň
Doporučená délka investice
5 a více let
Typ klienta
Neprofesionální.
Znalosti a zkušenosti 
Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
Investiční preference
Růst hodnoty investice.
Schopnost nést ztráty
Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje garanci návratnosti investovaných prostředků.
Fond není vhodný pro klienty, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu.
Upozornění: Fond se může nacházet mimo Váš cílový trh. Váš cílový trh bude vyhodnocen na základě vyplněného investičního dotazníku.