Nahlášení pojistné události

K nahlášení pojistné události z Pojištění platební karty a osobních věcí využijte asistenční službu

Jak nahlásit pojistnou událost

Jak postupovat

  • Kartu neprodleně zablokujte přes zákaznický servis MONETA Money Bank na čísle 224 443 636, které je k dispozici nonstop

  • Pojistnou událost poté písemně nahlašte pojišťovně na adresu Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 a předložte všechny nezbytné dokumenty

Přehled vybraných výluk z pojištění

  • Následné či související škody (např. smluvní či jiné pokuty, úroky z prodlení a jiné obdobné sankce)

  • Pojistné události, ke kterým došlo před převzetím karty oprávněným držitelem

  • Události, které nastaly v důsledku odcizení nebo ztráty karty, k němuž (níž) došlo před počátkem pojištění

  • Užití karty, které bylo uskutečněno podvodným jednáním pojištěného nebo osobami blízkými pojištěnému

  • Pojistné události, ke kterým došlo od okamžiku blokace karty

Na co se často ptáte