Pojištění debetní platební karty a osobních věcí

Nahlášení pojistné události

Jak postupovat

  • Kartu neprodleně zablokujte přes Zákaznický servis MONETA Money Bank na čísle 224 442 424, které je k dispozici nonstop

  • V případě odcizení karty, hotovosti, osobních věcí nebo ztráty mobilního telefonu, dodejte policejní protokol

  • Vyplňte formulář k Oznámení škodní události, zašlete ho na adresu pojišťovny Generali Česká Pojišťovna a.s., P. O. Box 305, 659 05 Brno a předložte všechny nezbytné dokumenty

Přehled vybraných výluk z pojištění

  • Škoda způsobená úmyslným, nedbalostním nebo neopatrným jednáním pojištěného nebo oprávněné osoby (např. škoda v důsledku ponechání karty nebo osobních věcí bez dozoru na veřejném místě, nebo uvedení PIN přímo na kartu)

  • Škoda způsobená v důsledku podvodu pojištěného nebo osoby jemu blízké

  • Škoda za kterou nese odpovědnost Banka

  • Škoda vzniklá v souvislosti nebo v důsledku pozdního oznámení odcizení nebo ztráty karty

  • Škoda, při které pojištěný porušil nebo zanedbal smluvní povinnosti, ke kterým se Bance zavázal při nakládání s kartou v zájmu zabránění jejímu zneužití neoprávněnou osobou

Na co se často ptáte